Diakonia - Människor som förändrar världen

EU kan påverka utvecklingen i Palestina och Israel

Inför möten i EU:s utrikesråd har Diakonia har skrivit ett brev till utrikesminister Margot Wallström om Israel och Palestina. 

I ett brev till Margot Wallström lyfter Diakonia, Svenska kyrkan, Kvinna till Kvinna och Sveriges kristna råd upp följande frågor inför kommande möten i EU:s utrikesråd:

Bosättningspolitiken måste få ett slut. Liksom olika former av tvångförflyttningar. EU måste verka för ansvarutkrävande för brott mot folkrätten. 

Ett slut på blockaden av Gaza, som hindrar återuppbyggnad och utgör kollektiv bestraffning av civilbefolkningen.

Humanitära biståndsinsatser måste skyddas. 

Stöd till samlingsregering med krav på fria och rättvisa palestinska val.

En tidsram för fredsprocessen i Mellanöstern med förhandlingarna som grundar sig på internationell rätt med mål att få ett slut på ockupationen.