Diakonia - Människor som förändrar världen

Brev till Danmark om klimatfinansiering

Danmark bjöd in alla EU:s miljö- och finansministerier till en workshop om klimatfinansiering den 20-21 februari 2012. Inför detta möte skickade Diakonia och andra organisationer ett öppet brev till det danska ordförandeskapet.

Stora skillnader mellan miljö och finans

Workshopen om klimatfinansiering är på sitt sätt historisk: Det är faktiskt första gången som både finans- och miljöministrar för en gemensam diskussion fokuserad enbart på frågan.

Tidigare har finansministrarna bromsat förslag som miljöministrarna lagt för till exempel innovativa finansieringsmekanismer och "nya klimatpengar" (så kallade additionella resurser) som inte tas från det ordinarie biståndet.

En annan fråga har varit på vilka länder och på vilket sätt klimatfinansieringen ska fördelas. Miljöministrarna har föreslagit att pengar ska kanaliseras via organ som är underställda FN:s klimatförhandlingar, medan finansministrarna förordat Världsbanken, som ju är ett organ där EU-länder har stort inflytande.

I brevet lyfter vi fram ett antal nyckelområden:

EU bör tydligt avisera sinavsikter för den gröna fonden samt öka finansieringen av denna.

Fokusera på att skapa innovativ klimatfinansiering från sjöfartssektorn och en skatt på finansiella transaktioner.

Allokera alla intäkter från utsläppsrätter till klimatåtgärder, både i hemlandet och i andra länder samt stödja EU-kommissionens initiativ om enhetlig och transparent rapportering gällande ländernas klimatfinansiering och intäkter för utsläppsrätter.

Läs brevet till det danska ordförandeskapet