Diakonia - Människor som förändrar världen

Arkiv: Brev till beslutsfattare 2009-2011

Diakonia har skickat brev till beslutsfattare under en längre tid. På denna sida har vi samlat brev som skickats eller tagits emot mellan 2009-2011, som alla fokuserar på någon av våra fokusområden. Vissa av breven är även skickade av internationella nätverk, där Diakonia är medlem.

Brev till beslutsfattare från 2009

NamnStorlekFiltypLadda ner
Skrivelse till utrikesutskottet angående det minskade infoanslaget till civilsamhället (November 2009) 185 KB PDF
Bilaga till skrivelsen till Utrikesutskottet (November 2009) 167 KB PDF
Brev till Anders Borg och Andreas Carlgren om klimatfrågan inför kommande rådsmöten (Oktober 2009) 85 KB PDF
Brev till EU om dess brister i politiken gällande fredsprocessen i Mellanöstern (September 2009) 97 KB PDF
Brev till Fredrik Reinfeldt angående avgörande möten inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn (September 2009) 62 KB PDF
Brev till statschefer i EU om stundande klimatmöten (September 2009) 134 KB PDF
Brev till nordiska ministrar angående Världsbankens och IMF:s årsmöten (September 2009) 295 KB PDF
Skrivelse på engelska om EU:s brister i fredsprocessen i Mellanöstern (September 2009) 155 KB PDF
Skrivelse på svenska om EU:s brister i fredsprocessen i Mellanöstern (September 2009) 80 KB PDF
Brev från CONCORD Europe med medlemsorganisationer till det svenska ordförandeskapet i EU (Juli 2009) 710 KB PDF
Brev till Utrikesutskottet angående möjliga nedskärningar i det svenska biståndet (Juni 2009) 16 KB PDF
Brev till Fredrik Reinfeldt, Gunilla Carlsson och Anders Borg om stöd till utvecklingsländer i samband med finanskrisen (Mars 2009) 93 KB PDF
Brev till Anders Carlgren med rekommendationer inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn (Februari 2009) 130 KB PDF
Svar från APRODEV angående Europakommissionens utlåtande inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn (Februari 2009) 188 KB PDF
Brev till Gunilla Carlsson och Carl Bildt angående uppbyggnaden av Gaza (Januari 2009) 399 KB PDF