Diakonia - Människor som förändrar världen

Brev till och kontakter med beslutsfattare

En del i Diakonias politiska påverkansarbete är direkt kontakt med beslutsfattare som kan påverka beslut gällande våra fokusområden. Därför skickar vi brev till beslutsfattare där vi ger konstruktiva förslag och uppmanar till handling.