Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonia arbetar för att förändra de politiska och ekonomiska strukturer som skapar fattigdom och hindrar människor från att leva ett värdigt liv.

Politik och påverkan

Många av de länder där Diakonia arbetar är präglade av fattigdom eller konflikt. Grundorsakerna finns ofta i orättvisa internationella politiska och ekonomiska strukturer. Därför ger vi inte bara stöd till våra samarbetsorganisationer i fattiga länder, utan arbetar också med politisk påverkan i Sverige och EU.

Opinionsbildning i Sverige

I arbetet i Sverige står information och påverkan ofta i centrum. Vi utbildar och engagerar människor, så att de kan agera för att göra världen mer rättvis. Vi har två huvudmål: En global politik och ekonomi som gynnar människor som lever i fattigdom samt ett rättviseperspektiv i konflikter.

Global politik och ekonomi som gynnar de fattiga

Vi arbetar för att förändra de politiska och ekonomiska strukturer som skapar fattigdom och hindrar människor från att leva ett värdigt liv. Behovet av globala regelverk som tar hänsyn till de fattigaste är mer aktuellt än någonsin.

Konflikt och rättvisa

Diakonias utgångspunkt är att alltid ställa sig på civilbefolkningens sida i en konflikt. En avgörande fråga för oss är internationell humanitär rätt och att de mänskliga rättigheterna ska efterlevas. En annan viktig fråga är att arbeta med bakomliggande orsaker. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer sprider vi kunskap i konflikthantering och försoningsarbete i konfliktdrabbade länder.

 • Skatteflykt

  Varje år försvinner sammantaget mer pengar ut ur utvecklingsländer genom skatteflykt än vad de får i bistånd. Pengar som kan rädda liv om de används rätt. Istället hamnar pengarna ofta på banker i den rika delen av världen eller i slutna skatteparadis. Mer om Diakonias arbete mot skatteflykt
 • Klimaträttvisa

  Klimatförändringarna slår hårdast mot dem som minst bidragit till utsläppen av växthusgaser – fattiga kvinnor och män. Världens ledare måste enas om ett rättvist klimatavtal för att minska utsläppen och lindra effekterna. Fattiga människor ska inte betala notan för de rika ländernas industrialisering. Mer om Diakonias arbete för klimaträttvisa
 • Effektivt bistånd

  Orden "mer och bättre bistånd" sammanfattar Diakonias syn på biståndet. För att fattigdomen ska utrotas måste alla rika länder göra en insats. Dessutom är det centralt att biståndet styrs av mottagarna och utgår från fattiga människors behov. Mer om Diakonias arbete för ett effektivare bistånd
 • Konflikt och rättvisa

  Väpnade konflikter är ett av de största hoten mot fattiga människors rätt till utveckling. Diakonia finns i många länder där den fred som behövs för att skapa ett tryggt och fritt samhälle är långt borta. Därför arbetar vi på många olika nivåer för att främja fred och rättvisa. Mer om Diakonias arbete med konflikt och rättvisa