Diakonia - Människor som förändrar världen

Barnlitteratur i Mellanöstern – regionalt program

Barnen på Västbanken och Gaza lever med svåra upplevelser från krig och våld. Det finns ett stort behov av bra barnlitteratur som ger fantasifulla upplevelser, visar på sunda förebilder och stimulerar språk och begreppsförmåga. Därför bedriver Diakonia ett regionalt program i Mellanöstern och Nordafrika om just barnlitteratur.

Litteratur  en rättighet

Barnlitteraturprogrammet, som idag finns i flera länder i Mellanöstern och Nordafrika, startades 1992 som en reaktion på den nästan totala bristen på arabisk barnlitteratur för palestinska barn. Syftet med programmet är att bidra till en värld där arabiska barn läser och lär sig kreativt tänkande i ett samhälle där litteratur, konst och kultur är en rättighet för alla. Behovet av det här syns tydligt i en studie som Diakonia har utfört; tillgången till barnböcker på arabiska var låg, vilket ledde till att få barn utvecklade sin läskunnighet.

Läskampanjer

Barnlitteraturprogrammet handlade till en början om att översätta svensk litteratur. Idag är figurer som Pippi Långstrump, Alfons Åberg, Mamma Mu och Bröderna Lejonhjärta välkända och mycket populära bland palestinska barn.

Numera stödjer barnlitteraturprogrammet även läsfrämjande åtgärder på nationell nivå, som exempelvis läskampanjer inom organisationer, bibliotek, skolor och förskolor, samt utbildning av lokala experter.

Det här har lett till att över 5 000 lärare har fått en utbildning i barns litteratur och kreativitet, samt att över 200 000 böcker har skickats ut till palestinska skolor och bibliotek. Ett hopp för framtiden är att programmet har tjänat som inspiration för palestinska författare och illustratörer att börja skriva och ge ut lokalt producerad barnlitteratur.

Filmer om barnlitteraturprojektet

Filmaren Claes Herrlander har dokumenterat projektet och förklarar i två filmer hur barnböcker hjälper och stödjer utsatta barn: