Diakonia - Människor som förändrar världen

Israel och Palestina (oPt)

Diakonia samarbetar med ett 40-tal palestinska och israeliska organisationer. Vi arbetar för att stärka civila samhället, öka respekten för mänskliga rättigheter och arbeta med de många olika aspekterna av fattigdom.

2017-05-10

Kvinnor, barn och ungdomar, funktionshindrade och flyktingar

Diakonia fokuserar på att arbeta med fred och säkerhet, att öka respekten för mänskliga rättigheter, att stärka lokaldemokratin och att arbeta med de många olika aspekterna av fattigdom. Våra samarbetsorganisationer finns i östra Jerusalem, Gaza och på Västbanken. Kvinnor, barn och ungdomar, personer med funktionshinder och flyktingar tillhör de mest utsatta grupperna, och står därför ofta i fokus för Diakonias och våra samarbetsorganisationers arbete.

Biståndsberoendet i det ockuperade palestinska territoriet (oPt) har vuxit snabbt. I åldersgruppen 15-24 år är nästan var fjärde invånare arbetslös (2010) och många lever i fattigdom.

Ockupationen strider mot internationell rätt

Konflikten mellan Israel och Palestina (oPt) har stått i centrum för världspolitiken i över 60 år. Kriget 1967 markerade början av Israels ockupation av Västbanken och Gazaremsan. Sedan dess har livet i palestinskt ockuperat territorium präglats av avspärrningar, bosättningar, rörelserestriktioner, vägspärrar och konstruktionen av muren. Ockupationen, inklusive muren, strider mot internationell rätt.

Särskilda landprogram i Palestina

För vårt arbete i Palestina har vi skapat specifika program som fokuserar på:

Humanitärt arbete - inom ramen för detta gav vi till exempel humanitärt stöd till drabbade under och efter kriget sommaren 2014.

Stöd till organisationer från civila samhället

Internationell humanitär rätt

Program för humanitärt arbete

Diakonias humanitära program i Palestina ger utbildning, stöd och information för att hjälpa humanitära och diplomatiska aktörer att samarbeta och integrera skyddsbegreppet i sitt humanitära arbete för befolkningen på Västbanken och i Gaza.

Diakonia vill förbättra den humanitära situationen genom att öka medvetenheten om vilka regler, internationella lagar och konventioner som gäller. Tillsammans med andra organisationer som också arbetar med humanitär hjälp i det ockuperade palestinska territoriet är Diakonia med i FN:s Inter-Agency Consolidated Appeal (CAP). Vi är med i CAP för att effektivisera och samordna det humanitära arbetet i området.

Stöd till organisationer i det civila samhället

I de palestinska områdena har Diakonia ett stort antal samarbetsorganisationer som arbetar med att främja kvinnors rättigheter och demokrati samt stärka respekten för mänskliga rättigheter. Arbetet för mänskliga rättigheter möter svårigheter på grund av de påfrestningar som ockupationen skapar för det palestinska samhället, i form av till exempel rörelserestriktioner, brist på arbete och möjligheter till utbildning och utveckling.

En av Diakonias prioriteringar för att stärka det civila samhället är att skapa samarbeten mellan israeliska och palestinska organisationer, för att de tillsammans ska arbeta för en fredlig lösning på konflikten i området.

Arbete med mänskliga rättigheter utifrån internationell humanitär rätt

Det övergripande målet med Diakonias program för internationell humanitär rätt är att öka respekten för folkrätten, särskilt internationell humanitär rätt, i Israel och Palestina.

Genom att höja medvetenheten om internationell humanitär rätt vill Diakonia göra civilbefolkningen på båda sidor medvetna om vilka rättigheter de har och hur de kan tillämpa dessa. Vi vill också informera de olika parterna i konflikten vilka skyldigheter de har gentemot civilbefolkningen.

Diakonia bistår med utbildning och information för att hjälpa humanitära samfund att integrera skydd i sitt humanitära arbete för befolkningen på Västbanken och Gaza. Våra utbildningar och vårt utbildningsmaterial fokuserar särskilt på skydd för ickestatliga organisationer (NGO:s), humanitära organisationer och diplomater.

Läs mer om Diakonia i Israel och Palestina

 • Diakonia på MR-dagarna i Älvsjö

  Den ene är israel och den andre är palestinier. Man skulle kunna tro att de är fiender men de kämpar för samma sak – fred i regionen och att mänskliga rättigheter respekteras. I Stockholm möts Hagai och Mahmoud...
 • Rudaina stred för sin skolgång och sina rättigheter

  När Rudaina Abu Jarrad som tvååring diagnosticerades med polio var det inte det inte många i hennes omgivning som trodde att hon skulle kunna utbilda sig och skaffa familj. Men själv har hon alltid hävdat sin rätt till ett ”vanligt” liv, trots att hon har en funktionsnedsättning.
 • EU:s roll för Palestina och Israel

  Inför möten i EU:s utrikesråd har Diakonia har skrivit ett brev till utrikesminister Margot Wallström om Israel och Palestina. 
 • Fred och rättvisa i Israel och Palestina

  Konflikten i Israel/Palestina är en av de mest uppmärksammade i världen. Diakonia samarbetar med israeliska och palestinska organisationer som arbetar för fred och respekt för internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Läs mer om Diakonias fredsarbete i Israel och Palestina
 • Pressmeddelande: Sverige uppmanas agera mot Israels delning av palestinsk by

  Representanter från Sveriges kristna råd, Svenska kyrkan och Diakonia uppvaktar idag (13 juni 2013) Utrikesdepartementets chef för Mellanöstern och Nordafrika-enhet (MENA), för att uppmana Sverige att agera mot...
 • Failing to make the grade (2013)

  I maj 2012 gjorde EU:s utrikesministrar ett skarpt uttalande där man uppmanade Israel att ta itu med försämrade förhållanden för palestinier. Ett år senare har lite hänt. Diakonia konstaterar genom nätverket AIDA i rapporten Failing to make the grade att mycket behöver göras för att EU:s löften ska kunna uppfyllas. Läs mer om rapporten
 • Gaza-insamlingen: Pengar till funktionshindrade

  Tack vare pengar från våra givare samt medel från FN har Diakonia kunnat starta ett projekt där de insamlade pengarna till Gaza går till psykosocialt arbete för personer med funktionshinder. Mer om projektet
 • Gaza: Diakonia varnar för humanitär katastrof

  Våldet från samtliga parter i konflikten mellan Hamas och Israel måste omedelbart stoppas om en humanitär katastrof i Gaza ska kunna förhindras. Det säger Diakonia tillsammans med 37 andra biståndsorganisationer. Mer om uttalandet från Diakonia
 • Trading away peace (2012)

  I rapporten "Trading away peace" konstateras att EU importerar 15 gånger mer från de illegala bosättningarna på det ockuperade palestinska området än från palestinierna. Diakonia kräver, tillsammans med en stor grupp människorättsorganisationer, att EU ska stoppa det ekonomiska stödet till israeliska bosättningar. Läs mer om rapporten