Diakonia - Människor som förändrar världen

Egypten

I den unga och instabila demokratin Egypten prioriterar Diakonias samarbetsorganisationer att stödja demokratiserings- och reformprocesser. Kvinnor, personer med funktionshinder och barn i riskzonen är prioriterade grupper för våra samarbetsorganisationer i landet.

Den arabiska våren

I början av 2011 blev det egyptiska folket en del av "den arabiska våren". Människor demonstrerade och utkrävde ansvar och reformer. President Hosni Mubarak tvingades avgå, och efter en övergångsperiod med militärt styre hölls de första demokratiska valen på sextio år. Läget är dock politiskt mycket instabilt och oroligt.

Svår situation för civila samhället

Utrymmet för Det civila samhället i Egypten minskar och arbetet företas under allt svårare omständigheter med nya restriktioner för internationellt samarbete. Som konsekvens har flera internationella organisationer sedan 2012 stängt sina kontor och lämnat Egypten. En ny  lag som ytterligare reglerar  ickestatliga organisationer (NGO:s) är under framtagande.

Medelinkomstland med utbredd fattigdom

Med en befolkning på 80 miljoner människor är Egypten det folkrikaste landet i arabvärlden. Men trots sin status som ett medelinkomstland är fattigdomen utbredd, arbetslösheten hög och klyftorna stora i samhället. Kvinnor på alla nivåer av samhället diskrimineras och våldet mot kvinnor är utbrett.

Tre särskilt utsatta grupper:

För att skapa en långsiktig förbättring av människors villkor stöder Diakonia det civila samhällets arbete på olika nivåer. Målen med vårt långsiktiga bistånd är kopplat till främjandet av mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet.

Efter att ha arbetat i Egypten under flera år har Diakonia identifierat tre grupper i samhället som är särskilt utsatta och marginaliserade:

Kvinnor

Personer med funktionshinder

Barn i riskzonen

Tillsammans med våra samarbetsorganisationer når vi ut till hemlösa och barnarbetare, och hjälper dem dels med nödvändiga sociala tjänster, dels med medicinska behov.

Mål: Stoppa kvinnlig könsstympning

Diakonia stödjer flera samarbetsorganisationer i deras arbete för att stärka flickor och kvinnor, och minska våldet mot kvinnor.