Diakonia - Människor som förändrar världen

Peru

Peru har stora naturtillgångar och en förhållandevis stark och stabil ekonomisk tillväxt. Peru räknas som ett medelinkomstland, men fördelningen av tillgångarna är extremt ojämn och de sociala och ekonomiska klyftorna har vuxit under de senaste åren.

I Peru jobbar Diakonia för jämställdhet och för social och ekonomisk rättvisa.

Jämställdhet: Diakonia stärker kvinnoorganisationer och feministiska grupper som bekämpar våld mot kvinnor, jobbar för sexuella och reproduktiva rättigheter, för HBTQI- personers rättigheter och kvinnors politiska och ekonomiska deltagande.

Social och ekonomisk rättvisa: Diakonia jobbar för hållbar utveckling och klimaträttvisa. På senare år har arbetet för anpassning till klimatförändringar blivit allt viktigare. Diakonia arbetar för att begränsa investeringar som hotar miljön.

Mänskliga rättigheter: Diakonia jobbar för att arbetsrätten ska stärkas och för att större hänsyn ska tas till miljön.

Läs mer om Diakonias arbete i Peru

 • Mammorna vann kampen mot barnens anemi

  I den peruanska bergsbyn Casablanca har de företagsamma kvinnorna lyckats komma till rätta med barnens anemi. Genom ett cirkelbruk av egenodlade grönsaker, fiskodling och marsvinsuppfödning har de kunnat servera barnen näringsrik kost.
 • "Vi måste anpassa oss"

  – Det är varmare nu och solen bränner starkare. Regnperioderna är osäkra, det blir svårare att odla och det finns knappt något vatten. Men vi anpassar oss så gott det går genom nya metoder, säger Margarita...
 • Vatten är det vackraste som finns

  Wilber Misaragune Conissla har bott i Churia i Peru hela sitt liv. Wilber är ett vittne. Ett vittne till att miljöförändringarna är verkliga och händer nu.
 • Vattenbrist i Peru – svenska företags ansvar

  Den stora exporten av sparris från Ica-området i södra Peru har lett till akut vattenbrist som gör bybor sjuka och hindrar småbönder från att försörja sina familjer. Diakonias samarbetsorganisation Codehica...
 • En oas mot fördomar

  – Vi kan leva med olikheter. Vi kan ta hand om varandra. Det som är viktigt är att ifrågasätta sina privilegier och uppskatta skillnaderna mellan människor istället för att se dem som något negativt, säger en...
 • Tvångssterilisering av kvinnor i Peru

  ”Bränn henne med en tändsticka, då reagerar hon säkert, hon vill bara ha uppmärksamhet”, sade läkaren när Jacinto Salazars hustru sökte vård på ett sjukhus i Cajamarca 1998. Två dagar senare var Maria Mamérita...