Diakonia - Människor som förändrar världen

Peru

Diakonias arbete är koncentrerat till fem regioner i de centrala och södra delarna av Peru. Områdena omfattar några av landets fattigaste regioner. Det var också dessa regioner som drabbades hårdast av våldet under den väpnade konflikten. Diakonia och våra samarbetsorganisationer har hela tiden stöttat juridiska processer och arbetat för fred och försoning för de som drabbats av den väpnade konflikten.

Peru är ett land med stora naturtillgångar och landet har en förhållandevis stark och stabil ekonomisk tillväxt. Det räknas som ett medelinkomstland, men fördelningen av tillgångarna är extremt ojämn och de sociala och ekonomiska klyftorna har vuxit under de senaste åren.

Trots att lagstiftningen har förbättrats i syfte att främja jämställdhet och kvinnors deltagande i samhället, så lever många traditionella patriarkala värderingar och uppfattningar om könsroller kvar. Peru är det land i Latinamerika där våldet mot kvinnor är mest utbrett.

Närmare 70 000 liv krävdes i den väpnade konflikten i Peru under åren 1980-2000. Och de tio åren med diktatorn Fujimori försvagade demokratin. Idag är invånarnas förtroende för staten och rättssäkerheten generellt sett lågt. Sedan sekelskiftet har landet registrerat ett stadigt ökande antal sociala konflikter, framför allt kopplade till urfolks- och bondesamhällen som motsätter sig utvinningsindustrins intrång. Nyligen släpptes en Global Witness rapport som slår fast i vilka länder det förekommer mest våld mot, och mord av, miljöaktivister. Peru hamnade på en mindre smickrande fjärde plats.

Våra samarbetsorganisationer i Peru är organiserade kring frågor om mänskliga rättigheter, jämställdhet, naturresurser och klimatförändringar. Inom varje område strävar Diakonia efter att via påverkansarbete koppla ihop de lokala problemen med politiska beslut på nationell och internationell nivå.

Våra utmaningar: rättigheter, rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

I Peru har Diakonia och våra samarbetsorganisationer alltid stöttat juridiska processer kring sanning och försoning för de som drabbats av den väpnade konflikten. Dessutom stöttar vi urfolks- och bondesamhällens rätt till land, naturresurser och hälsosamma levnadsvillkor.

Diakonias samarbetsorganisationer arbetar också för att skydda människorättsförsvarare och deras arbete. När det gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet, handlar arbetet om att bygga nätverk och om positiv särbehandling för att främja kvinnors politiska deltagande. Det handlar också om att juridiskt och politiskt stötta kvinnor som tvångssteriliserats, och om att stötta HBTQI-personers rättigheter.

Diakonias arbete gör skillnad

Erfarna MR-försvarare arbetar tillsammans med ungdomar för att hitta nya, kreativa sätt att kommunicera mänskliga rättigheter, till exempel genom gatuteater, radio och sociala medier.

Diakonia stödjer kvinnonätverk och håller utbildningar för att få fler kvinnor att delta i politiken och beslutsfattandet. Vi jobbar också med att försvara kvinnors rättigheter och hjälpa offer för våld mot kvinnor.

Läs mer om Diakonias arbete i Peru

 • Vatten är det vackraste som finns

  Wilber Misaragune Conissla har bott i Churia i Peru hela sitt liv. Wilber är ett vittne. Ett vittne till att miljöförändringarna är verkliga och händer nu.
 • Vattenbrist i Peru – svenska företags ansvar

  Den stora exporten av sparris från Ica-området i södra Peru har lett till akut vattenbrist som gör bybor sjuka och hindrar småbönder från att försörja sina familjer. Diakonias samarbetsorganisation Codehica...
 • En oas mot fördomar

  – Vi kan leva med olikheter. Vi kan ta hand om varandra. Det som är viktigt är att ifrågasätta sina privilegier och uppskatta skillnaderna mellan människor istället för att se dem som något negativt, säger en...
 • Tvångssterilisering av kvinnor i Peru

  ”Bränn henne med en tändsticka, då reagerar hon säkert, hon vill bara ha uppmärksamhet”, sade läkaren när Jacinto Salazars hustru sökte vård på ett sjukhus i Cajamarca 1998. Två dagar senare var Maria Mamérita...