Diakonia - Människor som förändrar världen
Kvinnor tittar på ID-kort Att ha en identitetshandling är en förutsättning för politiskt deltagande.

Politiskt deltagande  skapas lokalt

I Paraguay har det politiska deltagandet bland urfolk historiskt varit lågt på grund av diskriminering och exkludering. "Många av de vi arbetar med hade aldrig haft identitetshandlingar och då är en aktiv medverkan omöjlig", säger Ricardo Morinigo på Diakonias samarbetsorganisation TierraViva som under bara några månader lyckades registrera över 20 000 personer som deltog i årets val.

Vid tidigare lokalval i Paraguay var valdeltagandet lågt och många röster köptes med mat, vatten eller prylar. Utöver det upptäcktes även valfusk i syfte att hindra en representant för ett av landets urfolk från att vinna. Då bestämde sig Diakonias samarbetsorganisation TierraViva att det var dags att fokusera sitt arbete på ett aktivt, medvetet deltagande inför presidentvalet 2018. Deltagandet bland urfolk är lågt och bland urfolkskvinnor ännu lägre, därför beslutade de att fokus skulle ligga på att öka deltagandet, med ett genusperspektiv.

– Vi bestämde oss för att göra en ordentlig undersökning av de senaste 20 årens val i Paraguay och se vilken typ av deltagande som funnits. Vi märkte snart att deltagandet till stor del har begränsats till att rösta, att det köptes mycket röster samt att många människor saknade dokument för att kunna delta.

Många saknar identitetshandling

Ett första steg blev därför att hjälpa människor att registrera sig. Många hade inte ens en födelseattest, och har aldrig haft tillgång till grundläggande politiska rättigheter.

– Myndigheterna har inte gjort det lätt för människor att få identitetshandlingar. Ofta ligger kontoren långt från byarna och processerna för att få ett dokument förklaras dåligt och finns oftast inte på urspråk.

TierraViva följde med och stöttade människor i registreringsprocessen.

– Ungdomar från de olika byarna som talar de lokala språken blev en del av arbetet och tillsammans lyckades vi registrera närmare 20 000 personer. Den äldsta var 103 år och den yngste 2 veckor. Att ha en identitetshandling är inte bara viktigt för att kunna delta politiskt, utan också för att känna tillhörighet och för att ha tillgång till andra rättighet som utbildning och sjukvård.

Men Ricardo säger också att TierraViva inte kan ta åt sig äran.

– Det är viktigt att nämna att det här inte är ett arbete som vi gjorde ensamma utan att allt gjordes med stöd från lokala urfolksledare och från ungdomar som hjälpte till med översättning. Politiskt deltagande kan inte skapas med ett externt recept, det måste baseras på vad människor själva vill, säger han.

Vallokaler behöver vara tillgängliga

Eftersom undersökningen visat att deltagandet ofta begränsas till att rösta blev det andra steget i projektet utbildning och kommunikation.

– Vi höll en rad olika workshops i hur det politiska systemet fungerar och vilka rättigheter det innefattar.

Ett annat problem var att vallokalerna ligger så långt bort från byarna. Många har ingen möjlighet att rösta då de inte har tillgång till transport.

– Vi lyckades få valmyndigheten att öppna en vallokal i en av byarna. Där ökade deltagandet något enormt.

När vallokalen fanns i byn ökade valdeltagandet dramatiskt!

Tierra Vivas vision är nu att fortsätta att arbeta med de personer som tagit del av projektet för att stärka deltagandet ännu mer inför lokalvalet 2020.

– Vi hoppas att fler ska engagera sig politiskt för att försvara sina rättigheter. Vi har fått många förfrågningar från de som deltagit för att de vill fortsätta att lära sig mer, avslutar Ricardo.