Diakonia - Människor som förändrar världen

Paraguay

Paraguay är ett stort land med en liten befolkning och nästan hälften av invånarna bor på landsbygden. Paraguay är ett av världens mest ojämlika land vad gäller landfördelning och världens fjärde största producent av soja. Mycket av sojan som odlas är genmanipulerad och stora mängder bekämpningsmedel används i produktionen. Denna monogröda förstör miljön, bidrar till en koncentration av tillgångar, hotar människors hälsa, raderar biologisk mångfald och bidrar till att bönder och urfolk tvingas lämna sin mark.

Den norra delen av Paraguay är ett fattigt område som försummats av staten. Här finns väpnade grupper som sysslar med droghandel och privata vaktstyrkor anställda av markägare, på sistone har också antalet gerillagrupper i området ökat. Statens svar har varit att militarisera fyra departement i norr vilket har lett till ökat våld och grova brott mot mänskliga rättigheter. Fattiga bönder drabbas hårt. Diakonia arbetar för att bryta våldsspiralen och främja mänskliga rättigheter, social rättvisa och fred.

Mänskliga rättigheter: Diakonia stärker lokala och nationella organisationer för att öka bönder och urfolks politiska deltagande. Diakonia arbetar också för att stärka kvinnors och hbtq-personers juridiska rättigheter.

Rättvisa i konflikt: Diakonia arbetar i norra Paraguay där bönder och urfolk utsätts för våld för att de försvarar sin rätt till jord.

Social och ekonomisk rättvisa: Diakonia stödjer bönder på olika sätt så att de kan bli självförsörjande och bevara naturliga grödor, bland annat anordnas marknader där de säljer grönsaker och delar erfarenheter.

Läs mer om Diakonias arbete i Paraguay

 • Paraguay: Politiskt deltagande

  I Paraguay har det politiska deltagandet bland urfolk historiskt varit lågt på grund av diskriminering och exkludering. "Många av de vi arbetar med hade aldrig haft identitetshandlingar och då är en aktiv...
 • "Vi har inte längre något att förlora"

  De lever i ständig oro för att bli bortförda från sina hem. Trots att de vunnit tillbaka delar av den mark som togs från dem är fortfarande framtiden osäker för invånarna i Guahory, Paraguay. Och rädslan för...
 • ”Ingen demokrati utan lika rättigheter för alla”

  Som transsexuell i Paraguay var Yren Rotela så utsatt att hon såg prostitution som ett sätt att överleva. Idag har hon lämnat det livet bakom sig och prisats för sitt arbete för att förhindra att andra hamnar i...
 • Urfolk i Paraguay får sin mark tillbaka

  Organisationen Tierra Viva i Paraguay jobbar framgångsrikt för urfolks rättigheter till sin mark, sin kultur och sina traditioner.