Diakonia - Människor som förändrar världen

Paraguay

I Paraguay arbetar Diakonia och våra samarbetsorganisationer med att förändra det paraguayanska samhället genom att försvara mänskliga rättigheter. För att göra det arbetar vi på alla samhällsnivåer, framför allt med att stärka bonde- och urfolksorganisationer och genom att arbeta för landreformer och för hållbar utveckling.

Paraguay är ett stort land med en liten befolkning och nästan hälften av invånarna bor på landsbygden. Landet har en ojämlik fördelning av tillgångar, faktum är att Paraguay har den mest ojämlika fördelningen av mark i världen – en procent av Paraguays markägare äger 77 procent av den odlingsbara marken. Marksituationen är en av huvudorsakerna till den ojämlika fördelningen av tillgångar i landet och till att fyra av tio invånare lever i fattigdom.

Paraguay är världens fjärde största producent av soja. Denna monogröda förstör miljön, bidrar till en koncentration av tillgångar, hotar människors hälsa, raderar biologisk mångfald och bidrar till att bönder och urfolk tvingas lämna sin mark.

Diakonias arbete i landet är fokuserat på att stärka bonde- och urfolksorganisationer, och framför allt kvinnor, i syfte att förbättra deras levnadsvillkor. Vi gör detta genom att arbeta för landreformer och genom att skapa modeller för hållbar utveckling.

Mänskliga rättigheter på undantag

Sedan 1989 har mer än 120 bondeledare dödats och staten har varken försökt ta reda på vilka som ligger bakom brotten, än mindre ställt dem inför rätta. Människorättsförsvarare förtalas och stigmatiseras med syftet att stoppa deras arbete. Mänskliga rättigheter är fortfarande inte en självklarhet inom offentliga institutioner i Paraguay.

Jämställdhet  en lång och vindlande väg

I Paraguay finns en stark patriarkal kultur som gör att det råder stor brist på jämställdhet. Den bristande jämställdheten syns i det politiska livet där kvinnliga politiska ledare lyser med sin frånvaro, men även på många andra håll, exempelvis är det svårt att få sina sexuella och reproduktiva rättigheter tillgodosedda, speciellt för unga kvinnor på landsbygden. Trots att konstitutionen slår fast att diskriminering är olaglig, finns det inga lagar eller mekanismer som reglerar diskriminering och sanktionerar brott mot konstitutionen. HBTQI-personer är särskilt utsatta.

Väpnad konflikt, en våldsspiral

Den norra delen av Paraguay är ett fattigt område som försummats av staten. Här finns olika väpnade grupper som organisationer som sysslar med droghandel och privata vaktstyrkor anställda av markägare, på sistone har också antalet gerillagrupper i området ökat. Statens svar har varit att militarisera fyra departement i norr vilket lett till ökat våld. Fattiga bönder hamnar i korselden och det sker hela tiden övergrepp när det gäller deras mänskliga rättigheter. Det är viktigt att stötta arbetet för att förhindra den här våldsspiralen och bygga en framtid med social rättvisa och fred.

Läs mer om Diakonias arbete i Paraguay

 • Paraguay: Politiskt deltagande

  I Paraguay har det politiska deltagandet bland urfolk historiskt varit lågt på grund av diskriminering och exkludering. "Många av de vi arbetar med hade aldrig haft identitetshandlingar och då är en aktiv...
 • "Vi har inte längre något att förlora"

  De lever i ständig oro för att bli bortförda från sina hem. Trots att de vunnit tillbaka delar av den mark som togs från dem är fortfarande framtiden osäker för invånarna i Guahory, Paraguay. Och rädslan för...
 • ”Ingen demokrati utan lika rättigheter för alla”

  Som transsexuell i Paraguay var Yren Rotela så utsatt att hon såg prostitution som ett sätt att överleva. Idag har hon lämnat det livet bakom sig och prisats för sitt arbete för att förhindra att andra hamnar i...
 • Urfolk i Paraguay får sin mark tillbaka

  Organisationen Tierra Viva i Paraguay jobbar framgångsrikt för urfolks rättigheter till sin mark, sin kultur och sina traditioner.