Diakonia - Människor som förändrar världen
Porträtt av Flor Alvarado och hennes dotter som deltar i Diakonias projekt Flor Alvarado och hennes dotter Yosaris Fabiola deltar i Diakonias odlingsprojekt. Målet med projektet är att familjerna ska bli självförsörjande och ta sig ur fattigdom.

Efter orkanen: Över 2000 barnfamiljer har fått matpaket

Från en dag till en annan stod familjer helt utan mat, när orkanerna som drabbade Honduras ödelade hela skördar. I området, där över hälften av barnen lider av näringsbrist, blev situationen snabbt akut. Diakonia har delat ut 2000 matpaket och restaurerat 120 familjers brunnar. 

Orkanerna som drabbade Honduras raserade inte bara hem, skolor och sjukhus, utan även skördar. Plötsligt stod familjer helt utan tillgång till mat. 

Bland de orkandrabbade områdena på landsbygden var fattigdomen utbredd redan innan. 60 procent av barnen under fem år lider av kronisk undernäring. Många familjer har förlorat hela sin inkomst sedan pandemirestriktioner infördes i landet, och barnen har inte kunnat gå i skolan på månader. 

Diakonia fanns redan på plats i området

Diakonia, tillsammans med vår lokala samarbetsorganisation, har arbetat med ett odlingsprojekt för att göra familjer självförsörjande, och på så vis kunna ta sig ur fattigdom. När familjerna odlar själva får barnen tillgång till livsviktig näring i form av färsk frukt och grönsaker.  

När orkanerna slog till ställde vi snabbt om till att förse drabbade familjer med tak över huvudet och mat. Det blev snabbt ont om rent vatten, och barn som är extra känsliga för uttorkning drabbades hårdast. Även hygienen blev lidande av vattenbristen, och att skydda sig mot coronaviruset var omöjligt. Utan tillgång till rent vatten ökar också risken för andra sjukdomar, som diarré. 

Tillsammans bygger vi upp

Diakonia har restaurerat 120 familjers förorenade brunnar, delat ut matpaket till över 2000 familjer, och rensat förstörda odlingsmarker så att befolkningenkan börja odla igen. Men många barn är fortfarande hemlösa, och 90 procent av barnen på landsbygden saknar tillgång till utbildning.

Nu fokuserar vi på att tillsammans bygga upp samhället igen. Vi rustar upp hem och förser dem med toaletter, rinnande vatten och filter för att rena vattnet. När barnen får tillgång till ett tryggt hem kan vi börja blicka framåt igen!