Diakonia - Människor som förändrar världen
Yessica Trinidad Yessica Trinidad arbetar för Diakonias samarbetsorganisation Nätverket för kvinnliga människorättsförsvarare i Honduras.

Världens farligaste yrke

– Det är farligt att vara kvinna i Honduras. Och ännu farligare är att vara kvinna och människorättsförsvarare. Är du från ett urfolk ökar hotbilden ytterligare. Det säger Yessica Trinidad som arbetar på landsbygden för att stötta kvinnor att stå upp för sina rättigheter.

 Att kunna stå upp för sina rättigheter och att staten och rättsväsendet står på ens sida kan verka som en självklarhet. Men i många länder ser verkligheten annorlunda ut. I Honduras fängslas, hotas och mördas aktivister och ledare som protesterar mot orättvisor och diskriminering. Diakonias samarbetsorganisation Nätverket för kvinnliga människorättsförsvarare arbetar med att stötta dessa modiga människor.

– Dödar de dig inte på ett sätt, gör de det på ett annat. Situationen är alarmerande och det finns inga svar från myndigheter för hur dödandet ska stoppas, menar Yessica.

Starka krafter emot sig

Många av de kvinnor som natverket stottar kämpar för urfolks rätt till sin mark. De har inte sällan starka politiska och ekonomiska krafter emot sig.

 – Vi började arbeta med fokus på kvinnliga aktivister och ledare för det fanns ingen organisation som gjorde det och våldet och hotbilden mot kvinnor är annorlunda.

 – Män som kämpar för sina rättigheter blir inte anklagade för att vara dåliga föräldrar eller för att sälja sina kroppar. Kvinnorna blir ofta utsatta för sexuellt våld och hoten är alltid personligare och inte sällan misogyna, menar Yessica.

År 2018 är tjugoårsdagen för Deklarationen till skydd för människorättsförsvarare och sjuttioårsdagen för FN:s Deklaration för de mänskliga rättigheterna. När det demokratiska utrymmet krymper är det MR-försvarare som i första hand drabbas. Enligt en rapport från Front Line Defenders mördades år 2017 så många som 312 MR-försvarare i 27 länder, allra flest i Latinamerika, cirka 67 procent av dem försvarade markrättigheter, miljö och urfolks rättigheter, oftast i anslutning till megaprojekt för naturresursutvinning och gruvindustri.   

Ett feministiskt perspektiv gör skillnad

Nätverket använder ett feministiskt perspektiv i sitt arbete. Det betyder att de inte enbart arbetar med den utsatta kvinnan, utan att de har en helhetssyn på stödet.

 – Barn till ledare och aktivister lever ofta i svåra situationer med mycket stress och rädsla. Vi stöttar hela familjer för att de ska kunna hitta ett sätt att leva mitt i allt det svåra. Många gånger säger kvinnorna att de inte är rädda men de lever med mycket ångest. Vi hjälper dem att prata om sina känslor i ”säkra rum” där de vet att ingen dömer, fortsätter Yessica.

Dubbel utsatthet

En annan sak som särskiljer kvinnor och mäns utsatthet är att hoten och de sexuella trakasserierna inte bara kommer från utomstående aktörer, utan mycket ojämlikhet och diskriminering mot kvinnor existerar även inom de egna organisationerna. Det skapar en dubbel utsatthet. 

– När männen behöver oss kvinnor i kampen för civila rättigheter och markfrågor är vi kollegor men när vi kämpar för kvinnors rättigheter då stöttar de inte oss. Inom organisationerna bestämmer männen var de ska placera oss och nar, som om vi vore möbler, menar Yessica.

 – Om det är någon inom den egna organisationen som utsätter kvinnorna för sexuella trakasserier eller sexuellt våld vill de sällan anmäla. Men vi tänker inte längre vara tysta utan gör anonyma anmälningar. Det spelar ingen roll om den anklagade är en högt uppsatt person. Vi kommer att anmäla honom i alla fall. Förövare ska inte längre få gå fria, avslutar Yessica.