Diakonia - Människor som förändrar världen

Honduras

För att stärka demokratiarbetet och den lokala samhällsutvecklingen, stödjer Diakonia samarbetsorganisationer som uppmuntrar befolkningen att delta i beslut rörande demokrati, mänskliga rättigheter och lokalutveckling.

Trots en positiv ekonomisk tillväxt de senaste åren tillhör Honduras de länder i Latinamerika där de ekonomiska klyftorna är som störst. Fattigdomsnivåerna i Honduras är mycket höga, nära fyra av tio invånare lever i extrem fattigdom. Och enligt organisationen Transparency International är Honduras det sjunde mest korrupta landet i Amerika. 2009 genomfördes en statskupp och sedan dess leds landet av en auktoritär regering och militären är ständigt närvarande på landets gator. En annan stor utmaning är det ökande våldet och den växande kriminaliteten. Honduras har en av de högsta mordfrekvenserna i världen.

 Regeringen har lanserat en agenda som ”främjar investeringar”, vilket innebär att offentliga tillgångar privatiseras och att tillstånd för att utvinna naturresurser säljs till utvinningsföretag. Den här agendan har resulterat i konflikter och brott mot mänskliga rättigheter i en rad samhällen. Mer än 115 miljöaktivister har dödats de senaste fem åren och mer än 3 200 har kriminaliserats.

Skydd av MR-försvarare

Inför dessa svåra utmaningar har våra samarbetsorganisationer prioriterat skyddet av människorättsförsvarare. Målet är att stärka människorättsförsvararnas ställning och samtidigt se till att fler brott mot mänskliga rättigheter tas upp av internationella domstolar. Försvaret av yttrandefrihet och naturresurser är också en del av vårt arbete för att stärka respekten för mänskliga rättigheter i Honduras.

Minska våldet mot kvinnor

Diakonia arbetar också för att främja jämställdhet och stärka kvinnoorganisationer och feministiska grupper som försöker bekämpa könsbaserat våld mot kvinnor. Våra samarbetsorganisationer arbetar för att främja respekten för sexuella och reproduktiva rättigheter, liksom för kvinnors politiska och ekonomiska deltagande och för HBTQI- personers rättigheter. 

Social och ekonomisk rättvisa

Allt vårt arbete kombineras med stöd till sammanslutningar av jordbrukare, särskilt unga och kvinnor, i syftet att lyfta fram ekonomiska initiativ och minska fattigdomen på landsbygden. Samtidigt arbetar vi med ett fokus på självförsörjning och att reducera risker kopplade till klimatförändringarna och naturkatastrofer.

Våra samarbetsorganisationer genomför också olika aktiviteter som syftar till att hålla makthavare ansvariga och arbeta för ökad transparens. 

Diakonias arbete gör skillnad

Diakonia stödjer en fond som snabbt kan ge stöd till MR-försvarare som är hotade och tillfälligt måste lämna sin hemort. 2015 fick 66 hotade personer (68 procent var kvinnor) och 180 familjemedlemmar stöd.

Läs mer om Diakonias arbete i Honduras

 • De synliggör kampen

  Trots att klimatet hårdnar och den demokratiska utvecklingen i Honduras och världen går bakåt, så fortsätter Diakonias samarbetsorganisation CDM att kämpa för kvinnors rättigheter. – Det här är en livsuppgift....
 • Miljön är vår bästa vän

  I La Cuchilla, i bergen i norra Honduras har en grupp jordbrukare samlats. De har alla deltagit i Diakonias samarbetsorganisationer OCDIH och CASM:s kurser i ekologiskt jordbruk och nu är det dags att dela med...
 • Världens farligaste yrke

  – Det är farligt att vara kvinna i Honduras. Och ännu farligare är att vara kvinna och människorättsförsvarare. Är du från ett urfolk ökar hotbilden ytterligare. Det säger Yessica Trinidad som arbetar på...
 • Mikroföretag ger unga hopp

  Honduras är det land i världen där det sker flest mord per invånare. Våldet drabbar framför allt ungdomar eftersom det är ont om jobb och gängkulturen är stark. Varje år riskerar tusentals unga sina liv på den...