Diakonia - Människor som förändrar världen

Guatemala

Klyftan mellan rika och fattiga är enorm i Guatemala. Mer än halva befolkningen lever i fattigdom. Nästan hälften av alla barn under fem år är kroniskt undernärda. Guatemala är svårt sargat av våld. Inbördeskriget som pågick mellan 1960 och 1996 har lämnat djupa spår och kvinnor och urfolk har drabbats särskilt hårt.

Diakonia har varit på plats i Guatemala sedan inbördeskriget blossade upp på 1960-talet. Sedan fredsavtalet undertecknades 1996 har Diakonias arbete alltmer inriktats på att öka människors deltagande i demokratiska processer, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Idag ligger fokus på att stärka lokala organisationer, jämställdhet, mänskliga rättigheter, demokrati och fred.

Demokrati: Diakonia jobbar med att bekämpa korruption, skapa transparens, och att öka kvinnors, ungdomars och urfolks politiska deltagande på lokal och nationell nivå. Diakonia arbetar också för att stärka det juridiska systemet och bekämpa straffrihet.

Mänskliga rättigheter: Diakonia jobbar för att stärka mayafolkets rättigheter och motverka alla typer av våld mot kvinnor.

Läs mer om Diakonias arbete i Guatemala