Diakonia - Människor som förändrar världen

Guatemala

Diakonia har varit på plats i Guatemala sedan den inre väpnade konflikten blossade upp på 1960-talet. Idag jobbar vi för mänskliga rättigheter genom stöd till lokala organisationer.

Demokratiskt deltagande, mänskliga rättigheter och jämställdhet

I Guatemala lever över hälften av befolkningen i fattigdom. Nästen hälften av alla barn under fem år är kroniskt undernärda. Klyftan mellan rika och fattiga är enorm.

Det är i stor utsträckning den vita eliten som fortfarande sitter på makten, medan urfolket maya drabbas av diskriminering och fattigdom. Allra mest utsatta är mayakvinnorna. Diakonia jobbar för att stärka mayafolkets rättigheter och motverka kvinnoförtrycket.

Sedan fredsavtalet undertecknades 1996 har Diakonias arbete alltmer inriktats på att öka människors deltagande i demokratiska processer, mänskliga rättigheter och jämställdhet - allt för att uppnå en hållbar fredskultur på alla nivåer.

Majoriteten av de som Diakonia och våra samarbetsorganisationer arbetar med tillhör olika urfolk. Tillsammans med dem jobbar vi för att de ska få ett politiskt inflytrande så att de får makt att påverka.  

Rättegången mot Ríos Montt

Efter att han anklagades för att vara ansvarig för folkmordet på Ixil-befolkningen i 1982-1983, blev Guatemalas före detta diktator Efraín Ríos Montt ställd inför rätta. I maj 2013 dömdes han för brottet, men beslutet hävdes snabbt efteråt av Guatemalas domstolsväsende. 
 
Diakonias samarbetsorganisationer CALDH och AJR har i 15 år bedrivit påverkansarbete för att rättegången mot Ríos Montt skulle äga rum. Under rättegången gav de rättsligt stöd till urfolk och mobiliserade människor i landet för att uttrycka sitt stöd för att rättvisa skulle skipas. 

Hösten 2015 pågick de juridiska turerna om rättegången mot Ríos Montt fortfarande. Diakonia och våra samarbetsorganisationer fortsätter arbetet för att offren för folkmordet ska få upprättelse och rättvisa ska skipas. 

Fler resultat från vårt arbete

Diakonias samarbetsorganisationer i Guatemala spelar en viktig roll i det långsiktiga arbetet för att öka respekten för de mänskliga rättigheterna i Guatemala. Vår samarbetsorganisation Ixmukané har exempelvis bedrivit påverkansarbete mot kommunstyrelsen i samhället Cunen genom att driva ett projekt för att stärka kvinnors röst i kommunen. Detta har lett till att kvinnorna blivit mer medvetna om de orättvisor som finns, vilka rättigheter de har och hur de själva kan påverka sin tillvaro. 

Ett annat exempel kommer från vår samarbetsorganisation Nuevo Horizonte, som har lyckats få en kommun i norra Guatemala att bestämma att kvinnor ska ha minst 40 procent av platserna i kommunens råd för samhällsutveckling.

Orsakerna bakom den väpnade konflikten finns kvar

I Guatemala tillhör ungefär hälften av befolkningen urfolket maya. De flesta övriga är mestiser.

År 1996 undertecknades fredsavtalet som markerade slutet på den inre väpnade konflikten som då hade pågått i över 36 år, och i med det väcktes förhoppningar om demokrati och ett erkännande av landets multikulturella, mångspråkiga och multietniska karaktär.

Men de strukturella förhållanden som låg bakom konflikten – rasism, diskriminering och utanförskap – kvarstår. Enligt officiell statistik lever över hälften av befolkningen i fattigdom och cirka 15 procent i extrem fattigdom (2010).

Korruptionen är utbredd. Våren 2015 avslöjades en stor korruptionsskandal som ledde till presidentens avgång i september samma år, bara dagar innan valet. Diakonias samarbetsorganisationer var aktiva i de fredliga protesterna som ledde fram till presidentens fall. 

Machokulturen drabbar kvinnor

Guatemala är ett utpräglat "machosamhälle", svårt sargat av våld. Inbördeskriget har lämnat djupa spår och kvinnorna i landet har drabbats särskilt hårt av våldet. I Guatemala mördas fler kvinnor per invånare än i något annat land i världen och morden, de så kallade "femicidios", präglas av utstuderad råhet och hat mot kvinnor.

Läs mer om Diakonias arbete i Guatemala