Diakonia - Människor som förändrar världen
Jineth Casso och andra kvinnor. Kvinnorna i Caldono är välorganiserade. Här står Jineth Casso (rosa tröja) med några av dem utanför en butik där de säljer sitt hantverk. Flera av kvinnorna har varit engagerade i fredsskolan.

"Nu har vi faktiskt möjlighet att skapa verklig fred"

Fredsavtalet har förändrat mycket i Colombia. Men det är inte enkelt att ställa om från krig till fred. Det vet Jineth Casso. Hon leder en kvinnoorganisation som informerar om vad fredsavtalet faktiskt innebär, juridiskt och praktiskt - och mentalt.

– Vi har fått möjlighet att börja om. Att på riktigt lämna kriget och allt det hemska som hände bakom oss. Vi har pratat mycket om hur vi ska kunna leva de liv vi vill leva, med ett tryggt hem, skola för barnen, tillgång till sjukvård och mat för dagen.

Kvinnors rättigheter är i fokus; att inte bli utsatt för våld, att delta i politiken, att organisera sig.

– I fredsskolan jobbar vi med att uttrycka våra känslor och vad vi behöver. Vi pratar om olika sätt att leva och om vad som är viktigt i livet, säger Jineth Cassio.

Deltagarna i fredsskolan håller också utbildningar i sina hembyar. Och de agerar praktiskt: de ordnar stormöten för att följa upp hur löftena i fredsavtalet infrias, de medlar i konflikter, sätter press på politiker och organiserar demonstrationer.

– Vi ser att fredsskolorna faktiskt leder till förändring i områden som har varit hårt drabbade av konflikten, säger Alexandra Guerrero.

Dörr skyddar mot våldtäkt

En viktig metod är att formulera behov och hitta lösningar. Det kan vara stora saker, eller till synes enkla problem, som att många saknar en säker toalett.

– Att ha tillgång till ett toalett med dörr kan vara väldigt viktigt. Det minskar antalet våldtäkter, det gör att kvinnor slipper känna osäkerhet och färre drabbas av fysiska besvär på grund av att de håller sig alldeles för länge, säger Alexandra Guerrero på Diakonias samarbetsorganisation Comunitar.

Alexandra Guerrero växte upp under kriget och vet hur viktigt det är att sprida kunskap om fredsavtalet.

Attacker och mord

Efter att fredsavtalet mellan staten och Farcgerillan trädde i kraft har mycket hänt i Colombia. Tusentals Farcsoldater har avväpnats, gerillan har omvandlats till ett politiskt parti, minfält har röjts, våldet har minskat. Men det finns problem. Bland annat tar nya väpnade grupper över i det vakuum som skapas när Farc lämnar. Och även om våldet har minskat kraftigt i Colombia så ökar de riktade hoten, morden och attackerna mot människorättsförsvarare, journalister, vänsterpolitiker och Farcmedlemmar.

Trots svårigheterna ångrar inte Jineth Casso att hon röstade ja till fredsavtalet i folkomröstningen.

– Vi måste hitta en väg ur det här, att gå tillbaka till det som var vore fruktansvärt. Vi lever ett helt annat liv i dag, säger Jineth Casso.

Efter fredsavtalet är Diakonias arbete i Colombia viktigare än någonsin.

– Det är folket som skapar fred. För att freden ska bli hållbar, och för att hat och polarisering ska övervinnas, krävs ett starkt folkligt stöd, säger Diakonias landchef i Colombia, Cesar Grajales.

"Utan rättigheter ingen fred"

– För utan rättigheter kan en varaktig fred inte skapas, säger Cesar och konstaterar att det finns många problem.

– Men nu har vi faktiskt möjlighet att skapa verklig fred.

Sedan fredsavtalet skrevs under har tusentals vapen lämnats in, Farc har blivit ett politiskt parti, minfält har röjts. Men det finns problem och oron inför framtiden är stor. Här besöker två medlemmar från urfolksstyrkan "guarda indigena" ett av de läger där farcsoldaterna har lämnat ifrån sig sina vapen för att följa upp hur fredsavtalet följs.