Diakonia - Människor som förändrar världen

Internat räddar barn från våld

I regionen Sur de Bolivar i Colombia har tvångsrekrytering av barn och ungdomar till väpnade grupper varit ett stort problem under flera generationer. För många barn har våldet blivit vardag. Internatet Sol y Esperanza (Sol och hopp) erbjuder möjligheten att studera istället för att bära vapen.

– Internatet heter Sol och hopp för att studierna ger just hopp till barn som inte kunnat gå i skolan innan. Att vara del av en väpnad grupp, att bära vapen, har alltid varit mer lättillgängligt för barn och ungdomar här omkring än att studera, ha böcker och en lärare, säger Cecilia Cordoba, rektor och initiativtagare.

Regionen har präglats av övergrepp

Sedan starten har flera hundra ungdomar tagit studenten från internatet.

– Flera av våra elever har till och med gått vidare till universitetet när de slutat här, berättar Cecilia stolt.

Internatet Sol y Esperanza bildades 2006 i Sur de Bolivar, en region i Colombia som under lång tid präglats av våld och fruktansvärda övergrepp utförda av flera väpnade grupper.

När vi kommer fram visas vi runt av Guillermo Medina Ortiz som tog studenten härifrån år 2012. Nu är han tillbaka som koordinator och ansvarar för 34 barn mellan 8 och 16 år.

Guillermo Medina Ortiz tillsammans med en elev på skolan.

– Mina föräldrar skickade mig till internatet för att min hemby var full av väpnade aktörer och det fanns mycket droghandel. De ville ge mig en annan möjlighet, säger han.

Pappa mördades av paramilitärer

Han berättar hur våldet var vardag i hans hemby och att han inte förstod att det fanns andra sätt att leva tills han kom till internatet.

– Ibland var vägen blockerad av väpnade män och vi kunde se skadade, blödande människor när vi gick till skolan på morgonen. Det låter helt galet men vi blev vana vid det.

En liten flicka berättar att hon bott på internatet i två år. Hon säger att det har förändrat hennes liv. Hennes pappa mördades av paramilitärer precis innan hon kom till internatet. 

– Alla har vi lidit av kriget, säger hon. Nu vill vi bara att det ska ta slut.

Trots att stora steg har gjorts för att skapa fred i Colombia fortsätter tillgången till utbildning att vara begränsad på landsbygden.

Cecilia Cordoba, rektor och initiativtagare till internatet, omringad av barn från skolan.

Ungdomar rekryteras av kriminella gäng

År 2016 skrevs ett historiskt fredsavtal under mellan landets största gerilla, FARC, och staten. Dock fortsätter andra väpnade grupper att kontrollera området och många ungdomar rekryteras nu för att sälja droger eller utföra våldsbrott åt kriminella gäng.

– Internatet behövs inte bara för att ge säkerhet åt flera av barnen, en säkerhet som inte finns i deras hembyar, utan det ger dem också hopp, hopp om en annan framtid utan våld, säger Guillermo när han visar oss huset där pojkarna bor.

Det är trångt och mörkt till skillnad från den starka solen utomhus. Flera av barnen delar rum. Väggarna är täckta med affischer på fotbollsspelare. På utegården är ett nytt hus på gång att byggas.  

– Jag kom tillbaka hit för jag ville ge tillbaka lite efter att ha fått så mycket, och för att jag aldrig mer vill se barn delta i krig, säger Guillermo när vi kliver ut i värmen igen.