Diakonia - Människor som förändrar världen

Colombia

Colombia är ett våldsamt land. Fredsavtalet med Farcgerillan som skrevs under 2016 har trots svårigheter väckt hopp om verklig fred.

I Colombia jobbar Diakonia för mänskliga rättigheter, jämställdhet och för att rättvisa skipas i den svåra övergången från krig till fred. Fokus ligger på att skapa fred genom verkligt, brett deltagande, där människor som har utsatts under den långa konflikten får göra sina röster hörda.

Jämställdhet: Diakonia arbetar mot könsbaserat våld och för att de människor som har utsatts för sexuellt våld under inbördeskriget ska få upprättelse och gottgörelse.

Fredsskapande: Diakonia stärker colombianska organisationer, med fokus på dialog och konfliktlösning. Vi jobbar också för att sprida kunskap om fredsavtalet och vad det innebär.

Mänskliga rättigheter: Diakonia samarbetar särskilt med utsatta grupper som hbtqi-personer, afrocolombianer, urfolk och kvinnor. Colombia är ett av världens farligaste länder för människorättsförsvarare. Hot, attacker och mord är vanliga. Diakonia arbetar på olika sätt för att skydda och stärka människorättsförsvarare, bland annat delar vi varje år ut människorättspris.

Läs mer om Diakonias arbete i Colombia