Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia i Latinamerika

I Latinamerika arbetar Diakonia med långsiktigt bistånd i Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay och Peru. Vi bedriver också ett mindre arbete i Kuba. Biståndet sker tillsammans med organisationer på plats med god lokalkännedom.

 • Bolivia

  Diakonias arbete i Bolivia är särskilt inriktat på att stödja kvinnor, urfolk och samhällets mest utstötta grupper. Diakonia i Bolivia
 • Colombia

  Efter mer än 50 år av inre väpnad konflikt finns ett undertecknat fredsavtal i landet. Diakonia och våra samarbetsorganisationer har arbetat för att garantera upprätthållandet av mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratiskt deltagande mot en lösning på konflikten. Diakonia i Colombia
 • Guatemala

  Diakonia har jobbat i Guatemala sedan den inre väpnade konflikten blossade upp på 1960-talet. Hälften av alla barn i Guatemala är undernärda idag. Vi jobbar för att mänskliga rättigheter ska respekteras och fattiga människor få makt över sina liv.  Diakonia i Guatemala
 • Honduras

  Vi stödjer ideella organisationer i Honduras som jobbar för att befolkningen ska delta i lokala beslut och själva kunna påverka sin situation. Diakonia i Honduras
 • Nicaragua

  Diakonia stöttar organisationer inom civilsamhället som arbetar med att stärka, försvara och skydda mänskliga rättigheter. Vi har ett särskilt fokus på kvinnor, ungdomar, urfolk och Afroamerikaner. I Nicaragua har Diakonia förstärkt sitt arbete för jämställdhet genom att jobba mot könsbaserat våld och vi har även förstärkt vårt arbete inom social och ekonomisk rättvisa genom att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt. Diakonia i Nicaragua
 • Paraguay

  I Paraguay arbetar Diakonia och våra samarbetsorganisationer med att förändra det paraguayanska samhället genom att försvara mänskliga rättigheter. För att göra det arbetar vi på alla samhällsnivåer, framför allt med att stärka bonde- och urfolksorganisationer och genom att arbeta för landreformer och för hållbar utveckling. Diakonia i Paraguay
 • Peru

  I Peru stöttar Diakonia och våra samarbetsorganisationer juridiska processer kring sanning och försoning för de som drabbats av den väpnade konflikten. Dessutom arbetar vi för urfolks- och bondesamhällens rätt till land och naturresurser. Diakonia i Peru