Diakonia - Människor som förändrar världen
Aung Nyi Nyi Htwe Aung Nyi Nyi Htwe är en volontär som arbetar mot könsbaserat våld. Många vill lyssna till det han har att lära ut.

"Vi måste bli medvetna om våldet"

Könsbaserat våld är ett utbrett problem i Myanmar. Vissa säger att det beror på våldskulturen som blev vardag under alla åren med militärregimen. – De flesta anser att män är överordnade och har rätt att slå sina fruar och barn. Varken män eller kvinnor är medvetna om att det här handlar om våld och ingenting annat, säger Aung Nyi Nyi Htwe.

Diakonias samarbetsorganisation Thingaha utbildar volontärer i att sprida kunskap om genus och jämställdhet i sina byar. Målet är att genom kunskap förändra människors beteende. Aung Nyi Nyi Htwe är en av de volontärer som arbetar för att det ska ske.

Lever ur hand i mun

Han bor i Dagon, ett industriområde i Yangons utkant. De flesta i området är fattiga människor som lever ur hand i mun. Könsbaserat våld är vanligt här, speciellt våld i nära relationer och barnvåldtäker, men ingen vill kännas vid det.

Genom Thingahas utbildningar har Aung Nyi Nyi Htwe lärt sig om mäns våld mot kvinnor, diskriminering på grund av kön, mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, sex och genus och om vilka lagar som finns kring könsbaserat våld. Han har också utbildats i metodik och i att leda övningar. Nu har han tillräckligt mycket självförtroende för att stå framför andra och diskutera frågorna.

Samarbete är viktigt

– Jag vill öka medvetenheten bland de mest utsatta i vårt samhälle så att de kan förändra sin attityd. Jag tycker också att det är viktigt att samarbeta med polisen och lokala myndigheter.

Aung Nyi Nyi Htwe är med i en grupp av volontärer som träffas två gånger i månaden. Tillsammans arrangerar de utbildningar i genusmedvetenhet, och när de hör om ett fall av könsbaserat våld ringer de polisen och ber dem att ta upp ärendet.

I december förra året, arrangerade gruppen en 16 dagar lång kampanj tillsammans  med ett nätverk i södra Dagon. Parlamentariker, statstjänstemän, nätverk och kommunala representanter deltog alla i kampanjen.

– Vi hoppades på hundra deltagare, men till vår förvåning kom det 180 personer.

Lyssnar gärna

Kampanjen stärkte gruppens samarbete med de lokala myndigheterna och nu har gruppen fått möjlighet att använda kommunala lokaler för sina utbildningar.

– Alla mina nära vänner ser vilket bra arbete jag gör och de lyssnar gärna när jag pratar om jämställdhet. Vissa av dem vill nu delta i Thingahas jämställdhetskurser, säger Aung Nyi Nyi Htwe.

Och även hemma har saker och ting förändrats sedan Aung Nyi Nyi Htwe började arbeta som volontär.

 Mina två barn känner till ordet genus efter att vi läst böcker som tar upp jämställdhet. Och nuförtiden hjälper jag till hemma med att diska, tvätta och laga mat och jag ber min son om att hjälpa till i hushållet lika mycket som jag ber min dotter. Tidigare tyckte jag att det var jobb som kvinnor skulle göra, säger Aung Nyi Nyi.