Diakonia - Människor som förändrar världen
Naw Zar Lo har nu fått möjlighet till både inkomst och mat året om.

Nu går det att odla trots översvämning

Med hjälp av enkla lösningar som odlingar på flottar eller pålar har byborna i Tha Bawt Gone i Myanmar blivit självförsörjande på grönsaker året om. Tidigare gick de miste om flera veckors odlande på grund av svåra översvämningar under regnsäsongen.

- Tack vare tekniken med odlingslotter på pålar kan jag odla grönsaker även under regnsäsongen. Jag har lyckats odla så mycket att jag till och med kunnat sälja en del av skörden. Nu funderar jag på att göra fler lotter, säger nyblivna odlaren Naw Zar Lo.

Viktigt lyssna på kvinnors erfarenheter

När extremväder blir vanligare ökar behovet av att vara förberedd och förebygga allvarliga konsekvenser. Därför arbetar Diakonia för att öka motståndskraften i samhällen som riskerar att drabbas av framtida katastrofer. En viktig del av det förebyggande arbetet är ökad jämställdhet i samhällen, eftersom katastrofer slår olika hårt mot människor beroende på deras sårbarhet. Till exempel har kvinnor i stora delar av världen sämre tillgång till information, resurser och inflytande. Men med fler perspektiv i det förebyggande arbetet minskar sårbarheten. Därför arbetar Diakonia för att kvinnor ska stärkas att ta ledande roller både inom familjen och i samhället.

Kvinnornas status i byn har ökat

I Myanmar är det vanligt att kvinnor diskrimineras och anses ha ett mindre värde än män. När Diakonia började arbeta i Tha Bawt Gone var kvinnorna framförallt ansvariga för hushållssysslor medan männen hade mer ledande positioner. Genom att involvera och stärka kvinnorna att delta i arbetet med att identifiera byns svagheter och behov, blev analysen mer heltäckande samtidigt som kvinnornas status i byn ökade.

Fler vill testa odlingssättet

Under regnsäsongen översvämmas Ayeryarwady-området, där Tha Bawt Gone ligger, i flera veckor. Det har gjort att människor inte kunnat odla under stora delar av året. Tillsammans med Diakonias samarbetsorganisation kom byborna fram till lösningen att testa odling på bambuflottar eller pålar. Fjorton familjer bestämde sig för att testa direkt och resultatet blev över förväntan. Nu kan familjerna odla sin egen mat året om och ytterligare fem familjer har bestämt sig för att använda den nya odlingsmetoden.

Nu finns det grönsaker hela året

- Vi har aldrig odlat under regnsäsongen tidigare, eftersom marken svämmas över. Men genom att odla på en flotte behöver vi inte längre oroa oss för vattennivån under regnsäsongen. Vi har fått tillräckligt med grönsaker som okra, vattenkrasse och ätlig hibiskus till hela familjen, berättar en av odlarna som deltagit i projektet.

Projektet har också lett till att kvinnor fått större möjligheter till en egen inkomst och större inflytande i byn.