Diakonia - Människor som förändrar världen

Myanmar/Burma

I över 20 år har Diakonia stöttat humanitära insatser och utvecklingsprogram, både inom Myanmar/Burma och längs med gränsen mot Thailand. Diakonias samarbetsorganisationer arbetar i några av de svåraste och mest konfliktdrabbade områdena i landet. Att stärka det civila samhället är en nyckeluppgift.

2017-05-09

Myanmar är ett av de största länderna i Sydostasien med en befolkning på drygt 50 miljoner människor. Det är också ett av de minst utvecklade länderna i världen och ett av de fattigaste i regionen.

Människorna i landet har levt under ett starkt politiskt förtryck i flera decennier. Militären hade makten fram till 2011 då civilt styre infördes i samband med politiska reformer som saknar motstycke i Myanmars historia. Landet rör sig nu gradvis mot ett demokratiskt styre. Men medier och informationsteknologi kontrolleras fortfarande av staten och ett antal frågor måste få en lösning, såsom nationell fred och försoning, kränkningar av mänskliga rättigheter, internflyktingars situation, landkonfiskering, könsbaserat våld, tvångsförflyttningar och människohandel. Frågor som uppkommit som ett resultat av pågående konflikter och storskaliga utvecklingsprojekt.

Med stora naturtillgångar växer Myanmars BNP stadigt med sju procent per år. Trots det saknar majoriteten av befolkningen tillgång till elektricitet och basala sociala och ekonomiska tjänster. Myanmar löper också hög risk för att drabbas av naturkatastrofer såsom översvämningar, cykloner, jordbävningar, jordskred och tsunamis.

Vårt arbete i Myanmar

I över 20 år har Diakonia stöttat humanitära insatser och utvecklingsprogram, både inom landet och längs med gränsen mot Thailand.

Diakonias samarbetsorganisationer arbetar i några av de svåraste och mest konfliktdrabbade områdena i landet. De arbetar med att höja kunskapsnivån både på organisatorisk och kommunal nivå. Lokala samhällsstrukturer, såsom byutvecklingskommittéer, utvecklar gemensamma ansvarsområden för att säkra människors tillgång till bostäder, hälsa och utbildning. Att mobilisera människor för gemensamma aktioner stärker dialogen mellan medborgare och myndigheter och ökar människors möjlighet att påverka politiken så att den värnar de mänskliga rättigheterna.

Våra samarbetsorganisationer som arbetar med jämställdhet har som mål att minska diskrimineringen av kvinnor och det könsbaserade våldet och bana väg för förbättringar när det gäller kulturell och religiös mångfald, fredsbyggande, demokratiutveckling, förhindrande av katastrofer och en hållbar utveckling.

Diakonia stöttar också arbetet för att skydda och assistera flyktingar och migranter i Thailand genom organisationen The Border Consortium, som ger cirka 100 000 flyktingar mat och boende i olika läger, men också engagerar sig i politiskt påverkansarbete.

Diakonias arbete gör skillnad

I över ett decennium har Diakonia arbetat nära det lokala civilsamhället och lokala samarbetsorganisationer för att öka medvetenheten om könsbaserat våld och speciellt mäns ansvar för att stoppa våldscykeln.

Genom att ge teknisk assistans likväl som genom samarbeten på olika nivåer inom olika stater och regioner, har Diakonia och dess samarbetsorganisationer lyckats stärka civilsamhällets kapacitet när det gäller att främja jämställdhet bland unga, på samhällsnivå och inom religiösa institutioner. Det här har vi åstadkommit genom kampanjer och utbildningar för att öka medvetenheten när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, HBTQ-personers situation, våld i hemmet, flyktingars status och människohandel.

Tack vare våra samarbetsorganisationers arbete har många kvinnor tagit sig ur situationer med könsbaserat våld och kunnat återintegreras i sina familjer och i sitt samhälle. Medvetenhet om könsbaserat våld har ökat i samhället och vissa mediekanaler har ökat genusmedvetenheten i sin nyhetsrapportering.

Läs mer om vårt arbete i Myanmar

 • ”Jag fick ett värde”

  Aldrig har så många varit på flykt som nu. I olika delar av världen och av olika anledningar. En av alla dessa människor är Naw Pawk Mai. För 23 år sedan föddes hon i ett tillfälligt läger på gränsen mellan...
 • Leken får barn på flykt att leva upp igen

  Ett av alla hundratusentals barn som flytt förföljelse är 11-åriga Halima. Läs hennes berättelse och hur hoppet om ett nytt liv har väckts i flyktinglägret.
 • Så kämpar transpersoner mot Myanmar/Burma diskriminering

  Transpersoner i Myanmar/Burma utsätts för svårigheter på alla samhällsområden. Mobbning under skoltiden, diskriminering på arbetsmarknaden och trakasserier hör till vanligheterna. Men organisationen Color...
 • Ingen vill prata om våldet

  – I Myanmar/Burma är våld i nära relationer utbrett, men ingen vill prata om det. De flesta anser att mannen är överlägsen och har rätt att slå sin fru och sina barn. Varken män eller kvinnor är medvetna om att...
 • "Vi måste bli medvetna om våldet"

  Könsbaserat våld är ett utbrett problem i Myanmar/Burma. Vissa säger att det beror på våldskulturen som blev vardag under alla åren med militärregimen. – De flesta anser att män är överordnade och har rätt att...
 • Myanmar: "Barnen är Myanmars framtid"

  En tredjedel av alla barn i Myanmar/Burma får inte gå i skolan. De måste jobba för att bidra till familjens försörjning.  - De flesta barn jobbar i jordbruket, fabriker, restauranger och i Rangoons enkla...
 • Aung Myo Min kämpar inte längre ensam

  Människorättsaktivisten Aung Myo Min levde i exil i 24 år på grund av sitt politiska engagemang. Men nu har han tillåtits återvända och utbildar människorättsaktivister i Myanmar/Burma genom organisationen Equality Myanmar. Aung Myo Min återvände efter 24 år i exil