Diakonia - Människor som förändrar världen
Den unga ledaren Naw Pawk Mai Mai kan nu återvända och hjälpa andra i sitt ursprungsland

"Jag fick ett värde"

Aldrig har så många varit på flykt som nu. I olika delar av världen och av olika anledningar. En av alla dessa människor är Naw Pawk Mai. För 23 år sedan föddes hon i ett tillfälligt läger på gränsen mellan Myanmar/Burma och Thailand.

Hennes föräldrar hade i likhet med många andra människor flytt till Thailand från konflikt och strider i Myanmar. Mai växte upp i ett flyktingläger, men fick tack vare en engagerad moster möjlighet att studera hela grundskolan, något som är långt ifrån självklart. 

– Jag brukade känna mig liten. Jag värdesatte inte mig själv, men det var inte mitt fel. Jag föddes med få möjligheter, berättar Mai.

Mai fick kontakt med organisationen Rays of Youth (ROY), som stöds av Diakonias samarbetsorganisation. Genom ROY fick Mai utbildning i allt ifrån säker migration och skydd av barn till mänskliga rättigheter och reproduktiv hälsa. Hon lärde sig också om ledarskap och började förstå att hon kunde ha en roll att spela för andra flyktingar.

Mai arbetar nu med att utbilda andra både i Thailand och i Myanmar. Men när hon nu återvänder till platsen som hennes föräldrar flydde ifrån är det som en stark och självständig kvinna med ett uppdrag att stötta andra.

– När jag började dela med mig av det jag kunde med andra, kände jag att jag hade ett eget värde. Unga i flyktinglägren har ofta stor kapacitet om de ger möjligheter, de har varit i svåra situationer och längtar efter en bättre framtid, avslutar Mai.