Diakonia - Människor som förändrar världen
Kalaichelvy Kthnan på teplantagen där hon arbetar. Som arbetsledare är Kalaichelvy Kthnan en normbrytare på teplantagen.

Kalaichelvy bryter mot normen

Män är arbetsledare och kvinnor plockar teblad. Så har det länge sett ut på Sri Lankas teplantager. Ända tills nu. Diakonia uppmuntrar kvinnor att bli arbetsledare och Kalaichelvy är en av de första att anta utmaningen. "Kvinnor är lika bra arbetsledare som män, det handlar bara om utbildning", säger Kalaichelvy Kthnan, som arbetar på ett teplantage i Hatton på Sri Lanka.

Diakonia vill bidra till att förändra orättvisor som beror på kön. Alla människor ska ha makt, kunskap och möjligheter att forma sitt eget liv och det samhälle de lever i. Därför vill vi förändra patriarkala strukturer. På teplantagen i Hatton betyder det att vi uppmuntrar kvinnor att studera och till att söka ledande roller.

-Teplantagerna är konservativa arbetsplatser där män ses som ledare och kvinnor lyder order. Men de manliga arbetsledarna missbrukar ofta sin makt över de kvinnliga teplockarna,  misshandlar dem ofta verbalt.Med en kvinna som arbetsledare finns det mer av ömsesidig förståelse och respekt, säger Kalaichelvy Kthnan.

Med en kvinnlig arbetsledare finns en större ömsesidig respekt, menar Kalaichelvy.

Kalaichelvy är uppvuxen på teplantagen. Hennes föräldrar arbetade också där och Kalaichelvy har vuxit upp i förvissning om att hon skulle bli teplockare så fort hon var gammal nog. Idag är hon trebarnsmamma och har stora förhoppningar för sina egna barn. De ska leva ett bättre liv med bättre jobb, utanför från teplantagen.

Arbete och normer har gått i arv

Människor lever ofta hela sina liv på teplantagen. De föds, arbetar och dör där. Att få barn och unga att studera har länge varit en stor utmaning. Många har svårt att se sig själva arbeta utanför teplantagen och utbildning prioriteras bort. Men Diakonia arbete för att fler ska utbilda sig har förändrat tankebanorna hos många av de som bor i tjänstebostäderna i Hatton.

När ledningen på Hattons teplantagen utlyste nya arbetsledartjänster tog Diakonias samarbetsorganisation chansen att aktivt söka upp och uppmuntra kvinnor med gymnasieutbildning att söka. Femton personer ansökte om tjänsten, åtta var kvinnor. Av de fyra som valdes ut var två män och två kvinnor.

Utbildning en förutsättning för jobbet

Det har gått fyra år sedan Kalaichelvy fick jobbet som arbetsledare. Hon tror själv att hon blev utvald tack vare sin utbildning och att den har hjälpt henne att sköta sina arbetsuppgifter bättre.

- Jag är så nöjd med mitt jobb. Jag är nära min familj och kan ge dem kärlek och det stöd de behöver, säger Kalaichelvy.