Diakonia - Människor som förändrar världen
Nandani (till vänster) tillsammans med sin kusin.

Egen försörjning ger mening till Nandanis liv

– Jag vet nu att jag kan göra något med mitt liv, och jag ser till att min familj har det de behöver, säger Nandani.

Nandani tillhör en marginaliserad folkgrupp i Sri Lanka, hon är kvinna och ensamstående förälder. Alla de här faktorerna var för sig var utmanande, men kombinationen var övermäktig. För två år sedan när Nandani var gravid med familjens andra barn lämnade hennes man henne och vägrade erkänna barnet. Nandani stod utan försörjning.

– Efter att min man lämnat oss kände jag mig hjälplös och osäker på vad jag skulle ta mig till. Jag såg inga framtidsutsikter.

Fick en försörjningsmöjlighet

Men Nandani fick kontakt med en lokal kvinnogrupp som stödjs av Diakonias samarbetsorganisation Women’s Development Center och erbjöds utbildning i hur hon kunde utveckla traditionell tillverkning av krukor till en försörjningsmöjlighet. Hon fick hjälp att skapa en femårsplan för sin verksamhet och stöd att definiera vilka steg hon behövde ta för att nå sina mål.

Nandani är nu på andra året av sin plan och har gjort viktiga förbättringar på sitt enkla hus. Hon har även köpt en liten motorcykel som ger henne möjlighet att ta sig runt i samhället. Viktigast är kanske att hon kunnat köpa en elektrisk drejskiva som effektiviserar arbetet något enormt och gör det möjligt för henne att tillverka 100 krukor per dag.

Slutmålet: att tjäna över minimilönen

En utmaning för Nandani och andra krukmakare i området var de låga priserna som gjorde att de trots hårt arbete tjänade mindre än minimilönen i Sri Lanka. Tack vare kvinnogruppen kunde kvinnorna gemensamt förhandla med uppköparna och lyckades få upp priserna från 20 rupees (cirka 1,30 kronor) till 30 rupees (cirka 1,90 kronor) per kruka.

Varje liten förändring är ett steg framåt i Nandanis femårsplan med slutmålet att hennes inkomst ska överstiga minimilönen med god marginal och att hennes son ska kunna få ett stipendium för att fortsätta sin utbildning.

– Min plan bidrar också till samhällets plan, så jag har ett sammanhang nu. Jag har hittat en mening. Mitt fokus nu har hjälpt mig att förverkliga min dröm om att utbilda mina barn och vara en bra försörjare för familjen.