Diakonia - Människor som förändrar världen
Manak Soun med dokumentet som visar att hon äger sin mark. Efter över ett decenniums kamp för rätten till sin mark håller Manak Soun idag det värdefulla dokumentet!

Vår mark är vårt liv

I över tjugo år hade Manak Soun och Simorn Y bott på samma plats. År 2005 fick de reda på att marken de bodde på inte ingick i regeringens system för landregistering, vilket innebar att de kunde bli vräkta när som helst. Här började deras arbete för att få rätt till sin mark. Det skulle bli en kamp som pågick i över ett decennium!

Området de bor i, som kallas Tomnop 2, ligger i utkanten av Phnom Penh och består av en mängd små hus. Under regnsäsongen översvämmas området så att vattnet kan nå upp till knähöjd och tillgången till offentlig service är obefintlig i området. Trots detta bor över 150 familjer här. Många kommer från andra delar av Kambodja och står utan en trygg försörjning.

Kommunen hade andra planer

När Manak Soun och Simorn Y försökte registrera marken på kommunens kontor fick de reda på att området hade anvisats för placering av kommunens vattenreservoar, trots att det sedan länge beboddes av många familjer. 

Manak Soun och Simorn Y kom i kontakt med Diakonias samarbetsorganisation NGO Forum i Kambodja och genom organisationen har de vid ett flertal tillfällen träffat flera olika myndigheter för att ha samtal, möten och workshops om områdets framtid. Efter ett långvarigt och uthålligt arbete nådde de slutligen resultat.

Nu utvecklas området

 De visar ett antal områden på kommunens karta och berättar stolt:
- Myndigheterna har gått med på att registrera marken som vår. Jag är glad eftersom de har kommit och mätt upp marken och hämtat dokumentation, så nu vet jag att de slutfört steg två av fem, fortsätter Simorn.

Manak fortsätter:
- Med pengar från en kommunal investeringsfond har vi kunnat bygga vägar i området, och även ansluta oss till vattenledningen och elnätet. Jag kommer aldrig att sälja den här marken, även om området utvecklas och den stiger i värde.

Kampen har kostat på

Det går inte att ta miste på Simorn och Manaks glädje över segern de vunnit i att få marken registerad. Simorn berättar om svårigheterna det inneburit:
- Sedan jag startade processen har myndigheterna diskriminerat mig. De har till exempel anklagat mig för att sympatisera med oppositionspartiet, berättar han. I det politiska klimat som råder i landet kan en sådan anklagelse till exempel innebära att inte få tillgång till samhällsservice eller att utsättas för trakasserier av olika slag.

- Att vi har fått rätt till vår mark har gett oss självförtroende. Vi är de rättmätiga ägarna och behöver inte oroa oss för att någon ska ta marken ifrån oss.