Diakonia - Människor som förändrar världen
Ungdomar målar budskap på vägen Stanna hemma. Ungdomsgrupper sprider information bland annat genom att måla budskap på gatan.

Ungdomar arbetar för att rädda liv

I Bangladesh började Diakonias samarbetsorganisation BARCIK snabbt arbeta för att dämpa spridningen av covid-19. Nu försöker ungdomsgrupper nå ut med information och hjälp till människor som lever på landsbygden och i Dhakas slumområden. – Jag håller fysiskt avstånd, men aldrig socialt, säger Fazlul Haque, en av ungdomarna.

Människor som lever i fattigdom, är dagavlönade, jordbrukare eller bor i slummen är särskilt utsatta för risk för smittaMånga saknar tillgång till information, bor trångt och har svårt att hålla avstånd till andra. Dessutom står många människor plötsligt utan mat och försörjning efter att regeringen fattat beslut om karantän i hemmen, stoppat kollektivtrafik och förbjudit folksamlingar.  

– Vi befinner oss i en både sårbar och farlig situation. Vi måste göra vad vi kan för vårt samhälle, säger Fazlul Haque. 

Markeringar på marken påminner människor att hålla avstånd när de köar för att handla.

Söker upp människor i utsatthet

BARCIKs ungdomsgrupper söker upp människor i Dhakas trångbodda slum och urbefolkning samt marginaliserade etniska grupper på landsbygden. De sätter ut färgmarkeringar om hur människor bör hålla avstånd på offentliga platser, berättar om vikten av att tvätta händerna och att använda mask samt delar ut tvål. 

– Vi har också samlat in pengar och mat från rikare människor och delat ut till fattiga kvinnor, berättar Anisur Rahman som också deltar i insatsen. 

BARCIK har också samlat läkare, akademiker, aktivister, ledare i slummen, journalister och ungdomar för att diskutera och samordna arbetet för att minska smittspridningen.   

Khodeja Sultana, Diakonia Bangladesh

Khodeja Sultana, chef för Diakonia i Bangladesh berättar: 

– Diakonia och våra samarbetsorganisationer i Bangladesh är flexibla och vana vid att stötta samhällen i oförutsägbara situationer. Tillsammans har vi arrangerat lokala grupper som är utbildade inom riskhantering och återhämtning efter kriser. De bedömer samhällets behov och stöttar med utgångspunkt i alla människors lika rättigheter.