Diakonia - Människor som förändrar världen

Karaten ger en ny roll

1+1=3, sägs det ibland. Tanken är att om du kombinerar två saker blir summan större än deras faktiska värde. Så verkar det fungera med karate + kunskap i Bangladesh.

– Nu presenterar jag mig i samhället som karatetränare. Jag är annorlunda än andra tjejer, säger 23-åriga Gaetree Roy.

Förändringen som karaten inneburit för Gaetree är dramatisk. I tidiga tonåren blev hon föräldralös. När hennes äldre syster gifte sig stod Gaetree ensam kvar som ansvarig för två mindre syskon. 

– Tidigare var jag alltid rädd, ängslig och hade dåligt självförtroende. Men 2012 började jag träna karate. Tack vare karaten blev jag stark och kunde ta hand om min familj.

Karaten gav den fysiska och mentala styrkan, och arbetet som tränare blev en inkomst som nu försörjer Gaetree och hennes syskon.

Karatetränaren Gaetree tillsammans med sin elev Misti. Foto: Gustav Hugosson

Undervisar sex dagar i veckan

Sex dagar i veckan undervisar Gaetree på skolan i Kokoi Boro Gasha i norra Bangladesh. I det här området finns Diakonias samarbetsorganisation USS, som även är de som utbildat Gaetree. Här är samhället traditionellt och patriarkalt. Det är en vanlig uppfattning att kvinnans plats är i hemmet och att kvinnor inte bör synas i gatubilden eller i det offentliga livet. Barnäktenskap är vanligt, var femte flicka gifts bort innan hon fyllt 15 år. Det är åtminstone så det har varit. Men nu börjar samhället förändras. Och för att driva förändringen har karate tillsammans med kunskap visat sig vara en lyckad kombination, berättar Diakonias chef i Bangladesh, Khodeja Sultana.

Om en tjej går ensam på gatan är förolämpningar och trakasserier vanligt. Fast inte om det är en av karatetjejerna. De respekteras i samhället. Jag pratar med Sima, en av Gaetrees elever som har tränat karate i lite mer än en månad.

– Nu när jag tränar karate vågar jag prata med alla. Om en pojke stör mig säger jag till honom. Tjejerna som inte tränar är rädda, men inte jag. Vi blir modiga och självständiga av att träna. Vi kan försvara oss själva och andra.

Att kunna avvärja attacker ger karatetjejerna en helt ny status. Foto: Gustav Hugosson

Eleverna stoppar barnäktenskap

Utöver träningen arrangerar Diakonias samarbetsorganisation USS även studentråd på skolan. Där diskuterar eleverna allt ifrån ledarskap och hälsofrågor till barnäktenskap och våld mot kvinnor.

Om en elev har svårigheter kan studentrådet hjälpa till. På skolan i Kokoi Boro Gasha har eleverna tillsammans stoppat fem barnäktenskap de senaste åren. De har identifierat 21 negativa effekter av barnäktenskap, alltifrån ökad risk för mödra- och barnadödlighet till ekonomiska problem. Genom att berätta om de 21 negativa effekterna har de lyckats få familjer som ville gifta bort sina barn att ändra åsikt.

En av tjejerna vars barnäktenskap har hindrats är Sima i karategruppen.

Genom att berätta om bland annat risken för våld, sjukdomar och att förlora social respekt lyckades Sima stoppa äktenskapet som hennes familj planerade för henne. Foto: Gustav Hugosson

– Jag grät och berättade för min mamma och min moster om de 21 negativa effekterna som jag kunde drabbas av om de gifte bort mig. Till slut övertygade jag dem om att ställa in bröllopet och låta mig gå kvar i skolan.
Karaten är mycket mer än bara träning. Den fysiska kontrollen ger självförtroendet som behövs för att stå upp mot orättvisor. Och kunskapen från studentrådet ger den moraliska kompass som behövs för att identifiera dem. Ett plus ett blir tre.

I drömsamhället finns inga skillnader mellan män och kvinnor

Gaetree är en förebild för sina elever. Hon har en tydlig vision om sitt drömsamhälle, i det finns inga skillnader mellan män och kvinnor.

– Allt som män kan göra, kan också kvinnor göra. Det ska inte heller vara några skillnader i lön, män och kvinnor ska få lika lön för lika arbete.

– Jag önskar att mina elever ska växa upp och göra gott i samhället, fortsätter Gaetree. Min förhoppning är att de arbetar för att stoppa barnäktenskap, att de försvarar andra som råkar illa ut, att de hjälper barn att få skolgång. Jag vill se "mina" tjejer göra gott för andra.

Det verkar som om Gaetree har lyckats med sitt mål. Karatetjejerna är rättighetskämpar redan idag.

Karategruppen värmer upp på skolgården. Foto: Gustav Hugosson