Diakonia - Människor som förändrar världen

Bangladesh

I Bangladesh arbetar Diakonia med lokala samarbetsorganisationer för att öka medvetenheten och respekten för mänskliga rättigheter. Och genom att ge tillgång till sociala och ekonomiska resurser strävar vi efter att öka jämställdheten.

Bangladesh är ett till ytan litet men mycket tätbefolkat land som gränsar till Indien och Myanmar/Burma. De största inkomsterna kommer från jordbruket, tjänstesektorn och industrier som textilfabriker. Många av Bangladesh invånare migrerar till andra länder där de exempelvis arbetar inom matlagningsindustrin, banksektorn och byggindustrin.

Den ekonomiska tillväxten och den sociala utvecklingen i landet är stadig. Bangladesh har varit framgångsrikt när det gäller att minska antalet fattiga och realinkomsten per invånare har ökat det senaste decenniet. Men det finns samtidigt mycket stora klyftor i landet när det gäller tillgångar och inkomster. Mer än en tredjedel av befolkningen lever i svår fattigdom. Majoriteten lever på landsbygden på mindre än 1,25 US-dollar om dagen.

Geografiskt sett är Bangladesh sårbart för naturkatastrofer med återkommande cykloner, översvämningar, torrperioder, jordskred och jordbävningar. Och konsekvenserna av naturkatastroferna förvärras på grund av klimatförändringarna. Bangladeshs invånare drabbas hårt av de globala klimatförändringarna, trots att de själva inte släpper ut särskilt mycket växthusgaser. 

Särskilt stöd till kvinnor och unga

Könsbaserad diskriminering och våld mot kvinnor är ett stort problem i Bangladesh och ett hinder för en hållbar social, ekonomisk och politisk utveckling i Bangladesh. Bristande jämställdhet manifesteras i stora löneskillnader mellan män och kvinnor, samt i stora skillnader gällande markägande. Det visar sig också i våld mot kvinnor, både innanför och utanför hemmet, i genusstereotyper och i diskriminerande synsätt på kvinnors möjligheter. Kvinnors ekonomiska beroende av män begränsar deras förmåga att protestera mot orättvisor och att agera när det gäller bristande jämställdhet inom familjen och i samhället. 

Långvarig närvaro möjliggör stöd

Diakonia har arbetat i Bangladesh sedan 1970. Vår långvariga närvaro i landet har resulterat i starka relationer till människor och samarbetsorganisationer. Dessa relationer har gjort vårt arbete för jämställdhet och rättvisa möjligt även i svåra situationer såsom vid naturkatastrofer, under politisk instabilitet, kränkningar av mänskliga rättigheter och i fall av könsbaserat våld. 

Diakonias arbete gör skillnad

Genom våra samarbetsorganisationer har vi arbetat för att stärka människors medvetande om deras rättigheter, skapa motståndskraftiga samhällen och främja människors deltagande i socioekonomiska, kulturella och politiska processer. Vi har också skapat strategier för att förhindra katastrofer och främja jämställdhet.

Tillsammans med våra samarbetsorganisationer och marginaliserade grupper har vi stärkt lokalt deltagande och stöd, vi har skapat forum för dialog i frågor såsom jämställdhet, socialt entreprenörskap liksom ungdomsgrupper och byutvecklingskommittéer. Dessa grupper har bildats för att övervaka våld mot kvinnor och se till att det minskar, liksom för att öka medvetenheten och respekten för mänskliga rättigheter och för att tillgodose människors rätt till, och behov av, sociala tjänster. Genom detta arbetssätt har vi lyckats förhindra barnäktenskap och våld mot kvinnor. 

Läs mer om Diakonias arbete i Bangladesh

 • Oviss framtid för Nazmul Hudas familj

  När Bangladesh regering på grund av risken för smittspridning stängde ner alla arbetsplatser förändrades Nazmul Hudas liv över en natt. Som dagavlönad målare stod han plötsligt utan jobb och visste inte hur han...
 • Ungdomar arbetar för att rädda liv

  I Bangladesh började Diakonias samarbetsorganisation BARCIK snabbt arbeta för att dämpa spridningen av covid-19. Nu försöker ungdomsgrupper nå ut med information och hjälp till människor som lever på...
 • Karaten ger en ny roll

  1+1=3, sägs det ibland. Tanken är att om du kombinerar två saker blir summan större än deras faktiska värde. Så verkar det fungera med karate + kunskap i Bangladesh.
 • Om Muslima får bestämma

  Ett samhälle där kvinnor och män är jämställda och utvecklar världen tillsammans. Det är 14-åriga Muslimas vision, och hon tänker själv arbeta för att förverkliga den.
 • "Kunskap är makt"

  Det är sextonåriga Ripu Akther i Bangladesh som säger orden ovan. – Jag vill sprida utbildningens ljus överallt i min by, lägger hon till. Jag drömmer om att bli en bra lärare. Min by ligger avsides och få...
 • Leken får barn på flykt att leva upp igen

  Ett av alla hundratusentals barn som flytt förföljelse är 11-åriga Halima. Läs hennes berättelse och hur hoppet om ett nytt liv har väckts i flyktinglägret.
 • Flickor som spelar fotboll utmanar normen

  ”När jag började spela fotboll var min pappa helt emot det. Han ansåg att flickor inte borde spela fotboll. Men han ändrade sig när mitt lag vann en turnering” Med fotboll som verktyg jobbar vi med kvinnors...