Diakonia - Människor som förändrar världen
Progress Princess, en ung aktivist i Zimbabwe Progress Princess brinner för demokrati!

– Ta inte demokratin för givet kompis!

Progress Princess blick var skärpt och bestämd, när hon uttalade de orden. Vi firar snart 100 år av demokrati i Sverige och många unga i vårt land ser demokratin, yttrandefriheten och rösträtten som något självklart. Något som bara finns där. Progress däremot har levt hela sitt liv i ett samhälle med begränsade rättigheter och brinner nu för att få unga att engagera sig för att bygga ett mer demokratiskt Zimbabwe.

Till sommaren är det val i landet och hon, tillsammans med övriga kollegor på Diakonias samarbetsorganisation Youth Empowerment and Transformation Trust (YETT), arbetar för att unga ska kunna ta en aktiv roll för att förändra sina liv och sin framtid i Zimbabwe.

– Jag vill se empowerment bland unga. Vem kan föra vår talan bättre än vi själva? Politikerna i vårt land är gamla, det finns inga unga i parlamentet, det är dags för oss att ta plats och agera som ansvarsfulla medborgare.

Fokus på valet

Progress och hennes kollegor är de fullt fokuserade på valet. Deras mål är att unga ska registrera sig, något som måste göras innan valet för att sedan kunna rösta. För att nå ut med budskapet gör YETT bland annat turnéer med kända musiker, informerar på sociala medier och anordnar fotbollsturneringar.

– Just nu handlar mitt jobb om att informera unga om var och hur de kan registrera sig. Jag använder Twitter, Facebook , Instagram och Whatsapp i mitt arbete. Nästan alla unga har tillgång till sociala medier så vi når ut jättebra, säger Progress. Dock måste man tänka på att unga inte är en homogen grupp människor, vi måste anpassa budskapet för att nå ut till fler. De som bor långt ut på landsbygden lever på ett annat sätt än vi här i Harare, med andra utmaningar och språk.

När registreringsperioden är över kommer YETT att lägga fokus på att få unga att rösta. Valdeltagandet bland unga har varit lågt i landet och en av anledningarna till det är att unga inte litar på staten. Tidigare val har präglats av våld, mord och valfusk vilket lett till att många känner sig tveksamma till att gå och rösta. "Varför ska man rösta om ens röst inte räknas?" Eller så är de misstänksamma och tror att valmyndigheterna kan spåra vad man har röstat på med hjälp av ID-nummer på registreringskorten och blir rädda att utsättas för förföljelse eller våld.

– Men jag är hoppfull säger Progress. Jag tror att många unga kommer att rösta i år, för efter kuppen förra året mot Mugabe så är det nya tider i Zimbabwe. Jag tror på ett rättvist och fritt val.

Vi ska utkräva rättigheter

När valet är över är dock inte arbetet för YETT över. De fortsätter arbetet för att öka det unga engagemanget i Zimbabwe i form av att följa upp och ställa politikerna till svars för vad de lovat under sina valkampanjer. Att informera och utbilda unga i ansvarsutkrävande är också en del av YETTs fokus. De förklarar att de först vill få unga att registrera sig, sen att rösta och sen utbilda dem så de har tillräcklig kunskap och självförtroende för att kunna ställa politikerna till svars och utkräva sina rättigheter.

– Jag vet vad vi unga vill för Zimbabwe. Vi vill ha ett fritt land. Vi vill att våra rättigheter ska räknas. Vi vill kunna tro på vad vi vill, säga vad vill, skriva vad vi vill. Vi vill ha frihet! Vi vill ha demokrati.