Diakonia - Människor som förändrar världen

Radion som motor för utveckling

Staden Lukulu ligger långt från allt. Stadens elektricitet kommer från en enda dieselgenerator som ofta står still. Det är svårt att nå invånarna med information och det är svårt för dem att göra sina röster hörda. Lokalradion Lukulu FM har lyckats ändra på det.

Det är sent på eftermiddagen när vi rullar in i staden Lukulu efter 9 timmars bilresa från Zambias huvudstad Lusaka. Bilen är gulbrun upp till dörrhandtagen efter den långsamma färden, delvis över ojämna sandvägar. Eftersom staden ligger isolerad är den ännu inte ansluten till Zambias elnät och all elektricitet kommer från en enda dieselgenerator. Det blir ofta elavbrott eftersom dieselleveranserna är oregelbundna. När strömmen går så släcks belysning, det blir problem med vattenförsörjning och det går inte att ladda mobiler. Människors möjligheter att kommunicera med omvärlden minskar.

Vi är här för att besöka Radio Lukulu FM, en lokalradio som har ökat människors möjligheter att hålla sig informerade och att göra sina röster hörda. Radion har bland annat gett invånarna ett verktyg för att ställa politiker till svars för sina löften och har bidragit till att öka kunskapen om till exempel våld i hemmet och tonårsgraviditeter. Hur blev då Radio Lukulu en fungerande och betydelsefull lokalradiostation?  

En av framgångsfaktorerna är att radiokanalen sänder lokalt producerade program på lokalspråket lozi som alla förstår. När vi kommer in till studion sänds programmet ”Hjälp Mig” som baseras på brev från lyssnare som beskriver problem i sin vardag. Problemen diskuteras och sedan får lyssnarna råd. Programledaren Alphonsina Sifuwe Saasa berättar att det ofta handlar om konflikter, som våld i hemmet eller missbruk. Hon säger att programmet är betydelsefullt, eftersom det finns begränsade möjligheter att få familjerådgivning i Lukulu. Programmet har blivit ett av de mest populära i Lukulu FMs utbud.

Information om förlossningar och vaccinering

Förutom de lokalt producerade programmen sänder radiostationen också information på uppdrag av hälsovårdsmyndigheter och hjälporganisationer, exempelvis information om vaccinationskampanjer och rena, säkra förlossningar.

”Vi gör framsteg tillsammans med radiostationen. Jag tror verkligen att det har hjälpt oss att reducera mödradödlighet. Nu förstår fler att varför det är viktigt att föda på sjukhus, och inte hemma” säger vårdchefen Justin Mayoche.

Radio Lukulu FM använder sig av ett nätverk av volontärer, eller så kallade ”Radio Champions”. Genom att informera om stationens olika sändningar och genom att föra tillbaka lyssnares idéer och frågeställningar till radiostationen, fungerar de som en länk mellan befolkning och radiostation. För att ge extra uppmärksamhet åt aktuella frågor, exempelvis alkoholmissbruk och kvinnomisshandel, genomför volontärerna även teater- och musikföreställningar.

”Jag lyssnar på radio varje dag, särskilt ett program som handlar om jordbruk. Jag var tidigare jordbrukare, men flyttade in till Lukulu för att ge mina barn möjlighet att gå i en bättre skola.” säger Kenneth Kaiko, som arbetar vid stadens fiskmarknad och hyr ut kanoter för fiske och transporter. Under armen har Kenneth en radio som han köpt för motsvarande 170 kronor.

När vi träffar distriktsordföranden, och politikern, Kashina Muyambango blir det ännu tydligare hur radion har varit med och förändrat livet i byn. Idag ställs politiker till svars i radion, på ett sätt som inte var möjligt tidigare.

”Som politiker kan radio hjälpa dig eller stjälpa dig. Du kan ge löften på radio, men till slut kommer folk att ställa frågor om de löften du gav. Och du får problem om löftena inte infrias.” säger Kashina Muyambango.

Radion klarar sig nu på egen hand

Radion startades 2011 med stöd från Diakonia och andra givare. I tre år stödde Diakonia projektet ekonomiskt. Sedan senhösten 2013 står radion på egna ben. Den drivs av volontärer och på små intäkter. Framförallt fortsätter radions arbete tack vare invånarnas engagemang. Att hålla sig informerade och delta i dialog är inte självklart när andra medier som tv och tidningar i stort sett saknas i Lukulu och de fysiska avstånden är stora. Om lyssnarna i Lukulu själva får avgöra kommer radion att finnas kvar i många år framöver.

Alla foton är tagna av Simon Binder.

Fler bilder från Radio Lukulu

Kenneth Kaiko, arbetar vid stadens fiskmarknad, och lyssnar ofta på Lukulu FM.
Kenneth Kaiko, arbetar vid stadens fiskmarknad, och lyssnar ofta på Lukulu FM.
Maboshe Nyame and Alfonsina Sifuwe Saasa förbereder sig för att leda programmet Hjälp mig.
Distriktsordföranden och politikern Kashina Muyambango.
Justin Mayoche är vårdchef och använder radion för att sprida hälsoinformation.
De kallas "Radio Champions" och hjälps åt att gå runt i Lukulu och sprida information om radion.