Diakonia - Människor som förändrar världen

Zambia

Diakonia har arbetat i Zambia sedan 2003 och framför allt fokuserat på mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och social och ekonomisk rättvisa samt konflikt och rättvisa. Med stöd från den svenska ambassaden i Lusaka genomför Diakonia för närvarande ”the Strengthened Accountabilitiy Program”, vars mål är att stärka samarbete mellan lokala myndigheter, den privata sektorn och samhällsinvånare.

Kvinnor och barn påverkas mest

Zambia har en lång historia av ekonomisk kris. Den började med oljekrisen i mitten av 1970-talet och förstärktes när världsmarknadspriserna på koppar föll. I början av 2000-talet hade Zambia en period av stark ekonomisk tillväxt, kopplad till efterfrågan på just koppar. Men sedan 2014 har efterfrågan sjunkit igen och nu genomlider landet en svår ekonomisk kris.

Den ekonomiska krisens effekter har slagit hårt mot delar av befolkningen. Av cirka 14 miljoner invånare, lever mer än 60 procent på mindre än motsvarande två dollars om dagen. Fattigdomen är utbredd på landsbygden och kvinnor och barn är de mest utsatta. Kvinnor har en svag ställning i samhället och utesluts från ledande positioner i regeringen och inom den ekonomiska sektorn. Zambia försöker i dag att diversifiera inkomstkällorna genom satsningar på jordbruk och turism.

Mänskliga rättigheter i fokus

I januari 2006 antog Zambia en förbättrad konstitution då presidenten skrev under ”the Constitution Amendment Bill”. Det här innebär ett stort framsteg för ett land som under 20 år har försökt förändra konstitutionen.Den förbättrade konstitutionen innebär att sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter ingår i de juridiska rättigheterna (bill of rights), men nästa steg i arbetet med konstitutionen är osäker vilket skapat en instabil situation.

Diakonia stöttade 2012 grundandet av en koalition inom civilsamhället för arbetet med konstitutionen. Organisationerna erbjöd utbildning kring konstitutionsprocessen till vanliga medborgare och upprätthöll också en dialog med regeringen. Stödet till koalitionen kanaliserades genom det Jesuitiska Centrat för Teologisk Reflektion, JCTR.

Läs mer om Diakonias arbete i Zambia

  • Zambia: Radion som motor för utveckling

    Staden Lukulu ligger långt från allt. Stadens elektricitet kommer från en enda dieselgenerator som ofta står still. Det är svårt att nå invånarna med information och det är svårt för dem att göra sina röster...