Diakonia - Människor som förändrar världen

Uganda

I Uganda arbetar Diakonia främst i den nordöstra regionen Karamoja och norra regionen Acholi. Vi fokuserar på att stärka rösterna för människor som lever i fattigdom, att öka befolkningens politiska deltagande samt öka respekten för mänskliga rättigheter i landet. 

Hbtq-personer är utsatta

Diskrimineringen mot kvinnor och hbtq-personer är utbredd i Uganda. Diakonia arbetar tillsammans med bland annat religiösa ledare för att förändra attityder och öka kunskapen om allas lika värde. 

Arbete för jämställdhet

Uganda är ett mycket patriarkalt land. Männen äger det mesta, till och med barnen. Detta sätter kvinnor i en stark beroendeställning - inte ens en kvinna som är parlamentsledamot är helt oberoende av sin man eller pappa.

Diakonia arbetar  med flera kvinnoorganisationer för att stärka kvinnors delaktighet i samhället och göra dem medvetna om sina rättigheter. 

Återanpassning efter inbördeskrig

Under åren 1987–2006 pågick ett lågintensivt men brutalt krig i norra Uganda mellan rebellrörelsen Herrens motståndsarmé (Lord's Resistance Army, LRA) och regeringen. Mer än 1,9 miljoner människor tvingades på flykt. Tusentals barn, vissa så unga som åtta år, kidnappades av rebellerna för att bli soldater eller för att utnyttjas sexuellt. LRA drevs ut ur landet under 2007 och inbördeskriget fick ett slut.

För att människor ska kunna återvända till ett normalt liv krävs stora insatser som till exempel utbildning, bearbetning av psykiska och fysiska trauman samt försoningsarbete. Diakonia samarbetar med lokala organisationer ur civila samhället för att förbättra levandsvillkoren för människor som lever i fattigdom, präglade av kriget. 

Fredsbyggande projekt i Karamoja

Det nomadiska Karamojongfolket livnär sig på boskapsskötsel i Ugandas nordöstra hörn, vid gränsen till Kenya. Karamojaregionen är oerhört fattigt och torrt, och livet kretsar kring kampen om boskap och vatten. Detta har lett till väpnade strider och ständig otrygghet för Karamojongfolket och andra etniska folkgrupper i gränsområdena mellan Sudan, Uganda och Kenya. Diakonia har under åren stöttat fredsbyggande projekt med målet att skapa en harmonisk samexistens och hållbar fred i Karamoja.

Läs mer om Diakonias arbete i Uganda

  • Att rymma var enda utvägen

    Nachai Esther bor i Karamoja i Uganda. När hon var tretton år ville hennes föräldrar gifta bort henne med en man. Det skulle också innebära att hon könsstympades. Nachai rymde.