Diakonia - Människor som förändrar världen

Samarbetsorganisationer i Afrika

På Diakonias globala webbplats finns en lista med alla samarbetsorganisationer i Afrika.