Diakonia - Människor som förändrar världen

Moçambique

I Moçambique arbetar Diakonia via organisationer, forum, plattformar och nätverk i landets elva olika provinser, samt med samarbetsorganisationer på distrikts- och landsbygdsnivå. Moçambique är ett land märkt av det blodiga självständighetskriget och inbördeskriget som tog slut 1992. Efter en period av stabilitet präglas landet återigen av oroligheter.

Ekonomin i Moçambique är mer varierad än i grannländerna, med såväl industri som handel och jordbruk. Jordbruket står för cirka en tredjedel av landets BNP och fyra av fem invånare försörjer sig på familjejordbruk. Landet, med drygt 20 miljoner invånare, uppnådde en relativt stabil politisk situation efter inbördeskriget, och har haft en stabil ekonomisk tillväxt. Men den snabba ekonomiska utvecklingen har bara har gynnat ett fåtal och den globala finansiella krisen påverkade tillväxten och bromsade utvecklingen vilket ledde till stigande arbetslöshet.

Den politiska situationen har också försämrats med ett pågående lågintensivt krig mellan regeringen och de före detta rebellerna Renamo, numera det största oppositionspartiet, i de centrala provinserna. Konflikten hindrar den ekonomiska tillväxten och kostar såväl människoliv som förstörd infrastruktur. Diakonia övervakar den svåra situationen, och stöttar samarbetsorganisationers arbete för att underlätta en fredsdialog och sätta stopp för konflikten. 

Ökat deltagande bland civilbefolkningen

Diakonias arbete är fokuserat på ansvarsutkrävande i olika former, exempelvis ansvarsutkrävande i sociala frågor såsom resurser till människor som lever i fattigdom, i politiska frågor såsom att stärka ett demokratiskt flerpartisystem och i juridiska frågor genom att förbättra respekten för mänskliga rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Diakonia arbetar också för jämställdhet, tillgång till grundläggande samhällsservice och rätten till politisk representation och politiskt deltagande. 

Arbetet med ansvarsutkrävande har som mål att åstadkomma förbättringar och förändringar i samhället, exempelvis genom att en ny politisk praxis utvecklas och genom att styrande normer förändras. Målet är att stärka rättssäkerheten och öka vanliga medborgares deltagande i samhällsfrågor.

Läs mer om Diakonias arbete i Moçambique