Diakonia - Människor som förändrar världen
Barn dricker näringsvälling Elva månader gamla Assata Diakite och hennes familj har drabbats hårt av översvämnigarna i Mali. Assata har fått näringsvälling av Diakonias samarbetsorganisation AFAD, och hennes mamma Fatoumata Doucoure har tillsammans med andra ammande kvinnor fått lära sig hur hon lagar näringsrik mat av billiga livsmedel som finns i deras närhet.

Katastrofhjälp till de mest utsatta

Svåra översvämningar har drabbat Mali. Hus, åkrar och matförråd har förstörts av vattenmassorna. Boskap har drunknat, latriner och färskvattenkällor har översvämmats. Skolor och sjukstugor har också fyllts av vatten. Många människor har tvingats lämna sina hem. Övervämningarna kommer kort efter att landet drabbats av svår torka. Diakonia finns på plats för att rädda liv.

Smitta sprids

I översvämningens spår har dricksvattnet förorenats och de smittobärande myggorna har blivit fler. Malaria, diarré, hudutslag, tyfus och andra sjukdomar sprider sig.

Hjälpen räddar liv

Situationen i Mali har varit svår under en lång tid. 2018 blev det riktigt allvarligt, när en intensiv torka drabbade landet. Diakonia har jobbat i Mali i många år och finns på plats även i grannlandet Burkina Faso – som också drabbades svårt av torkan. Hjälpen från Diakonia har gjort stor skillnad.

– Den humanitära insatsen hjälpte mer än tusen hushåll att överleva den extrema torkan, säger Mohamed Assaleh, programansvarig på Diakonia i Mali.

Från torka till översvämningar

Efter torkan slog vädret om och Mali råkade ut för en ny katastrof. Denna gång i form av svåra översvämningar.

Nu gör Diakonia en ny insats för att rädda liv. I fokus står de mest utsatta: ensamstående mammor, gravida kvinnor och skolbarn.

Barn och gravida får hjälp

Gravida och ammande kvinnor får hjälp att komma igång att jobba, tex med odling och enklare djurhållning. Det förbättrar deras ekonomiska situation, ger mat till familjen och gör dem mindre sårbara vid framtida naturkatastrofer. Gravida och mammor till barn under fem år får dessutom delta i matlagningskurser och de får berikat majsmjöl för att säkerställa att barnen klarar sig.

Över 3000 familjer kommer att få matpaket. På grund av översvämningarna och den pågående konflikten är det farligt för många människor att ta sig till närmaste matmarknad. För att minska riskerna för de som saknar livsmedel har Diakonia tillsammans med lokala samarbetsorganisationer fattat beslutet att dela ut mat.

Skolor saneras

Skolor som har drabbats av översvämningen kommer att få nya latriner och nya vattenförsörjningssystem. Elever som behöver kommer också att få matpaket.

Den humanitära hjälpen sätts in tillsammans med Diakonias samarbetsorganisationer AFAD och AMSS.

Våld och konflikt drabbar civila

Sedan statskuppen 2012 är säkerhetssituationen svår i stora delar av Mali. Våld och stridigheter tvingat över fyra miljoner människor att fly. Över fem miljoner människor bor i områden som kan betecknas som osäkra. En miljon av dem saknar mat.

Hjälpinsatsen som Diakonia drev 2018 räddade liv. I hela Sahelregionen, där Mali och Burkina Faso ligger, hade det regnat betydligt mindre än vanligt under flera år. Det ledde till missväxt, ökade livsmedelspriser och svårigheter att över huvud taget få tag på mat. Kvinnor och barn var, då som nu, mest utsatta.

Insatsen gjordes tillsammans med tre lokala samarbetsorganisationer, ATAD, AFAD och AMSS. Familjer i Mali och Burkina Faso fick stöd i form av pengar att köpa mat för under de tre månader på året då de har svårast att försörja sig; juli, augusti och september.

Hushållen i Burkina Faso har mycket låga inkomster och bland dessa identifierades ett hundratal barn som riskerade att bli undernärda. Dessa barn fick riktad näringshjälp i form av välling. Även i Mali fick barn i riskzonen välling och bland dem som fick stöd av insatsen har nu sjukdomar kopplade till undernäring minskat med en tredjedel.

Klimatförändringar slår mot grödor

Tidigare har många i regionen Timbuktu i Mali försörjt sig på att odla vete och hirs, men klimatförändringarna har gjort det mycket svårare. Kunskapen om hur man ska anpassa odlingar till de nya förhållandena brister och det har lett till missväxt och problem att hitta foder till boskap.

Diakonia i Mali

Diakonia är på plats i Mali sedan många år. Vi arbetar bland annat för att öka jämställdheten och för att motverka våld och skadliga sedvänjor mot flickor och kvinnor. Vi genomför också akuta humanitära insatser för att hjälpa särskilt utsatta barn och familjer att överleva. Under 2018 minskade sjukdomar kopplade till undernäring avsevärt bland barnen i de byar där vi arbetade.

Den humanitära insats som inleds 2019 motverkar undernäring och sjukdomsspridning i översvämningarnas spår.