Diakonia - Människor som förändrar världen

Mali

Tillsammans med våra samarbetsorganisationer arbetar Diakonia i de flesta regioner i Mali. Efter valet 2013 arbetar Diakonia och våra samarbetsorganisationer med projekt kopplade till demokrati och med ett särskilt fokus på transparens och ansvarsutkrävande.

Mali är beläget i Västafrikas inre delar och landet har ett rikt kulturarv. Under medeltiden var ökenstaden Timbuktu känd som en av den muslimska världens viktigaste städer för utbildning och i dag har maliska musiker gjort avtryck världen över. Men när det gäller ekonomin är Mali fortfarandet ett av de fattigaste länderna i Afrika och har exempelvis mycket höga nivåer av undernäring bland små barn.

Behovet av rent vatten och bättre sanitet är också högt. Återkommande perioder av torka i Sahelregionen påverkar befolkningen kraftigt.

Trots att Mali är ett land rikt på naturresurser, bland annat är det världens största guldproducent, så sipprar endast en liten del av dessa inkomster ner till det maliska folket. Majoriteten av invånarna i Mali arbetar inom jordbruket med odling eller boskapsskötsel. Samtidigt är det många människor som flyttar in till städerna. 

Valet ger hopp om demokrati

I mars 2012 genomfördes en statskupp i norra Mali, bara några veckor innan de planerade allmänna valen skulle genomföras. Det här påverkade invånarna i norra Mali avsevärt och i juni samma år hade mer än 200 000 människor tvingats fly till grannländer. Efter kuppen har Diakonia arbetat nära våra samarbetsorganisationer för att garantera att behoven hos människorna som drabbats av konflikten tillgodoses.

I och med att situationen i Mali har förändrats, så förändras också Diakonias arbete. Sedan presidentvalet 2013 fokuserar våra samarbetsorganisationer i allt högre grad sitt arbete på att stödja demokratiska system, med transparens och ansvarsutkrävande av makthavare som högsta prioritet. På grund av den osäkra situationen i norra Mali arbetar Diakonia och våra samarbetsorganisationer för fred genom att fokusera på rättsfrågor och genom att stärka kvinnor och deras motståndskraft när det gäller klimatförändringarnas konsekvenser. 

Diakonias arbete gör skillnad

Ett av Diakonias fokusområden i Mali är jämställdhet och att motverka våld och skadliga sedvänjor gentemot flickor och kvinnor. Diakonias samarbetsorganisationer har bidragit till att våldet mot kvinnor har minskat, exempelvis när det gäller könsstympning. Våra samarbetsorganisationer arbetar också för att öka tillgången till grundläggande service såsom sjukvård, rent dricksvatten och utbildning för marginaliserade grupper i Mali.

Läs mer om Diakonias arbete i Mali

  • Lyckat humanitärt projekt mot svält

    Svåra översvämningar har drabbat Mali. Hus, åkrar och matförråd har förstörts av vattenmassorna. Boskap har drunknat, latriner och färskvattenkällor har översvämmats. Skolor och sjukstugor har också fyllts av...
  • Vi ser till att politikerna gör sitt jobb

    Demokrati handlar om val och rösträtt så klart. Men det handlar också om allt det som sker mellan valen. Om att politikerna fördelar budgeten på ett bra sätt. Om att pengar inte ”försvinner” på vägen eller...
  • Ger barn chans att gå i skolan

    Nioåriga Samata Samakés pappa kan varken läsa eller skriva, själv vill hon bli lärare när hon blir stor. – Jag tycker om att prata framför klassen och räcker ofta upp handen. I Mali samarbetar Diakonia med...