Diakonia - Människor som förändrar världen

Kongo-Kinshasa (DRK)

I Kongo-Kinshasa/Demokratiska Republiken Kongo arbetar Diakonia och våra samarbetsorganisationer för demokratisering, mänskliga rättigheter, social och ekonomisk rättvisa samt för att förhindra naturkatastrofer.

Kongo-Kinshasa är ett av Afrikas rikaste länder med hänsyn till naturtillgångarna. Men trots enorma tillgångar på bland annat koppar, diamant, coltan och guld räknas Kongo-Kinshasa, med sina 60 miljoner invånare, som ett av världens fattigaste länder och rankas i botten av FN:s Human Development Index.

Precis som under kolonialtiden hamnar idag Kongo-Kinshasas rikedomar till största del i andra länder, medan landets egen befolkning drabbas av konsekvenserna av de konflikter som rikedomarna för med sig. Mer än fem miljoner människor har hittills dött på grund av stridigheterna. Militären och polisen skyddar inte befolkningen och lyckas inte heller upprätthålla rättssäkerheten. Samtidigt fortsätter konflikterna mellan olika rebellgrupper att plåga befolkningen. 

Militariseringen bidrar till våldet

Diakonia och våra samarbetsorganisationer arbetar i olika delar av Kongo-Kinshasa, bland annat med fokus på kvinnors politiska deltagande och att kvinnors ekonomiska egenmakt ska stärkas. Traditionellt sett bär kongolesiska kvinnor det största ansvaret för familjens försörjning. Samtidigt tillhör kvinnor och barn de mest marginaliserade grupperna i samhället och är också mest utsatta för våld. Många av dagens problem med ökat våld mot, och förtryck av, kvinnor beror på att samhället har militariserats.

Ett av Diakonias huvudfokus i Kongo-Kinshasa är att stärka organisationer i det civila samhället. Vi gör det till exempel genom att öka deras kunskaper om jämställdhetsfrågor, projektplanering, finansiering och administration, demokratiskt styre samt olika metoder för att bedriva politisk påverkan.

Diakonias arbete gör skillnad

Genom Diakonias och våra samarbetsorganisationers arbete har vi ökat medborgares medvetenhet om sina rättigheter och vi har också ökat deras förmåga att organisera sig kring gemensamma och viktiga samhällsfrågor. Ett annat av våra resultat är grundandet av ett forum för dialog mellan befolkningen och myndigheterna.

Genom att erbjuda juridisk information och stöd till offer för övergrepp av mänskliga rättigheter har vi lyckats legalisera så kallade sedvänjebröllop vilket har tillerkänt kvinnor och barn inom dessa äktenskap samma juridiska rättigheter och status som vanliga bröllop ger.

Ett mål för Diakonias arbete kring demokrati och styrelseskick i Kongo-Kinshasa har varit att initiera forum där människor kan föra fram åsikter i olika frågor och forum för dialog. Det här har resulterat i ökade möjligheter för samhällsmedborgare att utkräva ansvar från myndigheter på nationell och lokal nivå. Det har också resulterat i ökade krav och ökad press på lokala myndigheter att respektera mänskliga rättigheter.  

Läs mer om Diakonias arbete i Kongo-Kinshasa (DRK)

  • Jordbruket gör dem självständiga

    Hon var tvungen att börja odla för att ha råd att skicka sin son till universitetet. Maman Victorine Nkuamusu deltar i ett kvinnoprojekt finansierat av Diakonia. Via projektet har kvinnorna kunnat öka sina...
  • ”Nu kan vi bidra till att utveckla vårt land”

    Hortense Nzinga bor i Menkao, en bit utanför Kongos huvudstad Kinshasa. Hon är en av kvinnorna som tagit del av Diakonias jordbruksprojekt. Och berättar om vad som händer när kvinnorna får tillgång till pengar....