Diakonia - Människor som förändrar världen
En kenyansk bonde vid sin mark Namwoma Yokobo vid sina odlingar.

Från boskapstjuv till bonde

– Tidigare levde jag ute på savannen, dag som natt. Mitt liv gick ut på att göra boskapsräder, tills jag en dag förlorade min vän under en räd och bestämde mig för att inte fortsätta, berättar Namwoma.

I östra Pokot i Kenya är det oftast varmt och torrt, och klimatförändringen gör det allt svårare att leva här. Ofta torkar grödorna och boskapen får svårt att hitta vatten och föda, vilket göra att människor blir beroende av humanitärt bistånd för mat. Diakonia arbetar med att minska klimatförändringens effekter för de som drabbas hårdast och 2017 startade ett projekt om just detta i Pokot. Som en akutinsats fick de mest utsatta människorna till en början mat, men projektets syfte är att få till en långsiktig förändring. Ett stort problem i området var att unga män försörjde sig genom att stjäla boskap. De bjöds in till möten för att diskutera situationen.

Boskapsstölderna blev allt farligare

Boskapsstölderna hade lett till att tusentals människor i området förlorat livet och många tvingats fly. Läget hade blivit allt allvarligare på grund av kommersialisering, ökad användning av skjutvapen och klimatförändringens påverkan. En ytterligare utmaning är att få ungdomar har möjlighet att gå klart grundskolan, än mindre fortsätta utbilda sig. Den låga utbildningsnivån i kombination med fattigdom och tuffa levnadsvillkor har drivit många unga män till ett liv som krigare och boskapstjuvar.

Samtalen mellan Diakonias samarbetsorganisationer och de unga männen ledde fram till utbildning i odling och studiebesök på ett framgångsrikt jordbruk.

Spade och kratta istället för skjutvapen

– Jag behöver inte berätta det för dig, du kan se hur mitt liv har förändrats, berättar Namwoma glatt. Jag började med några få plantor men nu har jag nära 100 mangoträd, jag odlar grönsaker och jag har vatten för bevattning. Varje skörd är större än den tidigare. Jag kan inte jämföra vad jag brukade tjäna på boskapsstölderna med vad jag får i jordbruket. Jag är så glad för att jordbruksministeriet med Diakonias stöd har grävt en damm så att jag kan vattna mina odlingar.

Namwomas odlingar

Hela samhället blir mindre sårbart

Syftet med Diakonias hållbarhetsarbete är att göra det möjligt för samhällen att själva vara förändringsagenter – att kunna kartlägga sina resurser, använda dem smart och påverka för att få till den förändring som behövs. Micah Powon som arbetar på Kenyas departement för torra och halvtorra områden berättar:
– Jag är tacksam för det fina arbete som Diakonia och samarbetsorganisationerna gör. Det var hög tid att dessa människors liv förändrades. Jag är väldigt glad att se de unga män som nu odlar i stället för att ägna sin tid åt att stjäla kor från sina grannar. Det kommer att förändra vårt samhälle, minska osäkerheten och vi kommer att ha ett överflöd av mat som kan mätta hela regionen.

En man planerat ett träd Micah Powon från Kenyas departement för torra och halvtorra områden planterar ett träd vid besöket på Namwomas jordbruk.