Diakonia - Människor som förändrar världen
Under tre månader stöttade Diakonias samarbetsorgansiationer särskilt utsatta hushåll i Burkina Faso och Mali. Foto: Diakonia

Lyckat humanitärt projekt mot svält

Undernäring, extrem torka och matbrist är stora problem i Mali och Burkina Faso. 2018 genomförde Diakonias samarbetsorganisationer ett gemensamt humanitärt projekt i de två länderna för att stötta särskilt utsatta familjer. Resultaten är lovande, bland annat har sjukdomar kopplade till undernäring minskat avsevärt i de berörda byarna.

– Det här projektet har hjälpt mer än ettusen hushåll att överleva den extrema torkperioden, säger Mohamed Assaleh, programansvarig på Diakonia i Mali.

Mycket svåra förhållanden

Läget i Mali och Burkina Faso, som utgör en del av den så kallade Sahelregionen, är svårt. Det har regnat betydligt mindre än vanligt de senaste åren och vattennivån är extremt låg vilket resulterat i dåliga skördar, ökade livsmedelspriser och enorma problem när det gäller möjligheten att få tag på mat. Inte minst kvinnor och barn är utsatta.

– Projektet har förutom etttusen hushåll även särskilt stöttat etthundra undernärda barn som med all säkerhet inte hade överlevt utan den välling som de fick via projektet. Barnens mödrar utbildades också i hygienrutiner och matlagningstekniker så att de är bättre rustade i framtiden mot såna här katastrofer, berättar Mohamed Assaleh.

Svårare odla traditionella grödor

Tidigare har många i regionen Timbuktu i  Mali, försörjt sig på att odla vete och hirs, men klimatförändringarna har gjort det mycket svårare. Kunskapen om hur man ska anpassa odlingar till de nya förhållandena brister och det har lett till dåliga skördar och svårighet att exempelvis hitta foder till boskapen. Befolkningen i Mali är också drabbad av den militära konflikten i norr, som har påverkat hela säkerhetssituationen i landet. 

Under 2018 var krisen ett faktum och matbristen akut. Därför genomförde Diakonia tillsammans med tre lokala samarbetsorganisationer, ATAD, AFAD och AMSS, ett humanitärt projekt för att öka människors tillgång till mat under tre månader. Familjer i Mali och Burkina Faso fick stöd i form av pengar att köpa mat för under de tre månader på året då de har svårast att försörja sig; juli, augusti och september.

Sjukdomar minskade med 30 procent

Hushållen i Burkina Faso har mycket låga inkomster och bland dessa identifierades ett hundratal barn som riskerade att bli undernärda. Dessa barn fick riktad näringshjälp i form av välling. Även i Mali fick barn i riskzonen välling och nu har sjukdomar kopplade till undernäring minskat med 30 procent.

Men det räcker inte. Situationen i länderna är fortfarande svår och familjerna behöver utveckla motståndskraft så att de inte hamnar i samma läge i framtiden.

– Översvämningar i augusti och september 2018 totalförstörde skördar och betesmarker tillhörande människor som lever av enbart växtodling och boskapsuppfödning i regionen. Och även om projektet har räddat liv så är behoven av matbistånd fortsatt stora i regionen, säger Mohamed Assaleh.

Diakonia hoppas kunna sjösätta ett nytt humanitärt projekt under 2019 med fokus på att stärka tillgången till mat och rent vatten i regionen samt utbilda människor i kopplingen mellan god hygien och ökad hälsa.