Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia i Afrika

Diakonia arbetar med långsiktigt bistånd i flera afrikanska länder. I allt arbete finns våra fem huvudteman representerade: mänskliga rättigheter, demokratisering, jämställdhet, social och ekonomisk rättvisa samt konflikt och rättvisa. 

 • Burkina Faso

  Diakonia har genom våra samarbetsorganisationer över 25 års erfarenhet av att förändra livet för utsatta människor i Burkina Faso. Det främsta målet för Diakonias arbete i landet är att på gräsrotsnivå förbättra levnadsvillkoren för fattiga och samtidigt arbeta för politiskt inflytande på nationell nivå. Diakonia i Burkina Faso
 • Kenya

  I Kenya arbetar Diakonia med demokrati och mänskliga rättigheter, sociala och ekonomiska rättigheter samt med att förebygga och förhindra naturkatastrofer. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer jobbar vi för att öka medvetenheten hos invånare om mänskliga rättigheter och skyldigheter och med att mobilisera människor att agera kring gemensamma frågor. Diakonia i Kenya
 • Kongo-Kinshasa (DRK)

  I Kongo-Kinshasa/Demokratiska Republiken Kongo arbetar Diakonia och våra samarbetsorganisationer för demokratisering, mänskliga rättigheter, social och ekonomisk rättvisa samt för att förhindra naturkatastrofer. Ett av Diakonias huvudfokus i landet är att stärka organisationer i det civila samhället. Diakonia i Kongo-Kinshasa (DRK)
 • Mali

  Tillsammans med våra samarbetsorganisationer arbetar Diakonia i de flesta regioner i Mali. Efter valet 2013 arbetar Diakonia och våra samarbetsorganisationer med projekt kopplade till demokrati och med ett särskilt fokus på transparens och ansvarsutkrävande. Diakonia i Mali
 • Moçambique

  I Moçambique arbetar Diakonia med delegationer, nätverksmedlemmar och/eller fokusområden genom organisationer, forum och nätverk som finns i elva provinser och har nationell räckvidd. Diakonia i Moçambique
 • Somalia

  Diakonia har arbetat i Somalia sedan 1994. Vårt arbete är koncentrerat till den norra Puntlandregionen. Vårt fokus har på senare år skiftat från att bygga skolor och fängelser, till ett bredare arbete för demokrati och mänskliga rättigheter. Diakonia i Somalia
 • Uganda

  I Uganda arbetar Diakonia främst i den nordöstra regionen Karamoja, där vi inriktar oss på att förbättra levnadsvillkoren för utsatta människor. Diakonia har också strategiska samarbeten med civila samhällsorganisationer i huvudstaden Kampala och övriga områden i norr. Tillsammans arbetar vi för demokratisering, mänskliga rättigheter, social och ekonomisk rättvisa, jämställdhet samt konfliktlösning och rättvisa. Diakonia i Uganda
 • Zambia

  Diakonia har arbetat i Zambia sedan 2003 och framför allt fokuserat på mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och social och ekonomisk rättvisa samt konflikt och rättvisa. Med stöd från svenska ambassaden genomförs insatser vars mål är att stärka samarbete mellan lokala myndigheter, den privata sektorn och samhällsinvånare. Diakonia i Zambia
 • Zimbabwe

  I Zimbabwe arbetar Diakonia tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för demokrati och jämställdhet. Vårt arbete med jämställdhet är framför allt inriktat på att ta itu med könsbaserat våld, vilket är ett utbrett problem i landet. Diakonia i Zimbabwe
 • Social och ekonomisk rättvisa - regionalt program

  Genom Diakonias regionala program för social och ekonomisk rättvisa stöttar vi tio samarbetsorganisationer som kämpar för ekonomisk jämställdhet över hela kontinenten. Social och ekonomisk rättvisa - regionalt program

Stöd Diakonias arbete i Afrika