Diakonia - Människor som förändrar världen

Här finns Diakonia

Diakonia arbetar med långsiktigt utvecklingsbistånd i drygt 30 länder i Afrika, Latinamerika, Asien och Mellanöstern/Nordafrika. Vi har också en omfattande verksamhet i Sverige.