Diakonia - Människor som förändrar världen
Gå tillbaka

Kvinnorna för kampen mot fattigdom

Smarta lösningar på stora problem. Hur då? Lånecirklar är väletablerade i Kenya och del av den kenyanska kulturen. De etablerar ett hållbart sparande och minskar fattigdom. Och de stärker också kvinnor och sprider kunskap om allas lika värde, i gruvindustrin och i samhället. Dessutom är projektets mål att kvinnor på landsbygden ska vara drivande och ledande krafter för förändring och utveckling i landet. 

Salen som var bokad i Kakamegas kommunhus för utbildningen i hur man leder och organiserar en lånecirkel var visst upptagen. Men snabbt hittar vaktmästaren ett ledigt rum, stolar och bord trollas fram och ena väggen görs om till whiteboardtavla. En efter en droppar kvinnorna in, de kommer från olika områden i Ikolomani, Kakamega och representerar sitt områdes lånecirkel (ofta knuten till en specifik guldgruva).

 

Teresa Nabwire från Busia, som leder dagens utbildning, tar ordet. 
– Idag ska vi lära oss allt från en lånecirkels stadgar, till hur kassaboken ska föras och hur ni skapar tillit i gruppen. Är ni redo?

Ikolomani i Kakamega är ett av Kenyas fattigaste områden och över 80 000 av dess invånare är engagerade i den småskaliga gruvindustrin. En industri där riskerna är många, arbetet hårt och inkomsterna osäkra. Och kvinnorna är de som fått minst del av tillgångarna. Men nu sker en förändring. 
– När Groots kom hit hade vi kvinnor inte ens rätt att stå i närheten av gruvorna, utan vi fick köpa stenen en bit bort. Men nu, när de arrangerar utbildningar om våra rättigheter, dit männen också bjuds in, har saker börjat förändras, säger Mary Alawani.


Hon är 50 år, änka med fyra barn, arbetar själv i gruvindustrin och är engagerad i Groots för att koordinera de kvinnliga gruvarbetarna i Ikolomani.
– När vi kvinnor jobbar tillsammans kan vi åstadkomma stora saker, säger Mary och ler.

De så kallade lånecirklarna (eg. Village Savings and Loans Associations) är ett vanligt fenomen i Kenya och finns på exempelvis arbetsplatser och i byar. Enkelt förklarat går de ut på att alla medlemmar sparar en fast summa varje månad. När man behöver pengar kan man låna från gruppen för att sedan betala tillbaka med ränta. Allt eftersom gruppens kassa växer kan medlemmarna låna större belopp och investera i det de behöver, som barnens utbildning, mark eller boskap. 

Groots stöttar och utbildar kvinnor, och i vissa fall män, i hur man leder och organiserar en lånecirkel, allt från hur kassaskrinen ska se ut till hur redovisning ska göras. Men utöver de ser de till att lånecirkeln blir en plats där kvinnors rättigheter och jämställdhet diskuteras och lyfts, samtidigt som de utbildar gruvarbetarna i de olika lagar som styr industrin. Och förbereder dem på de stora gruvbolagens intågande.

Ge en gåva

Vi vill förändra världen. Och vi vet hur. För en långsiktig förändring av världen krävs det att vi är många. Du kan vara säker på att din gåva kommer göra skillnad.

När du lämnat dina uppgifter kommer de att behandlas av Diakonia. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas.