Sedlar och mynt ligger på ett bord, händer sträcker sig efter pengarna.
Kvalitetssäkring

Korruption

För att bekämpa korruption arbetar vi för transparens och ansvarsutkrävande. Människor och organisationer måste kunna ställa beslutsfattare och andra makthavare till svars för deras agerande och beslut.

Diakonia har nolltolerans mot korruption. För att bekämpa korruption arbetar vi på alla nivåer.

Korruption är ett globalt fenomen. Inget land, ingen regering och inget samhälle är fritt från det. Det försvagar demokratier, försvårar ekonomisk utveckling och förvärrar ojämställdhet, fattigdom och klimatkrisen. För Diakonia handlar korruption om missbruk av makt för egen eller en grupps vinning. Därför måste korruption hanteras som en fråga om makt. I vårt antikorruptionsarbete är jämställdhetsperspektiv alltid en central komponent.

Exempel på hur vi bekämpar korruption 

Diakonias processer är utvecklade för att hindra korruption. Vi arbetar bland annat med: 

  • Policy och riktlinjer: Vi har riktlinjer för vårt anti-korruptionsarbete som tillsammans med bland annat vårt ramverk för ansvarstagande och mekanism för klagomål säkerställer hög kvalitet.
  • Utbildningar och uppföljningar: Vi har återkommande utbildningar för all vår personal samt för samarbetsorganisationer.
  • PME-handboken: Denna ser till att vårt arbete med samarbetsorganisationer följer kvalitetssäkrade processer. Till exempel inkluderar den riktlinjer för hur samarbetsorganisationer utvärderas och hur ekonomin följs upp.
  • Administrativ handbok: Här regleras hur Diakonia ska efterfölja regler och lagar. Till exempel berättar den hur vi gör upphandlingar och revisioner.
  • Klagomålshantering: Diakonia har ett verktyg där vem som helst när som helst kan lämna in ett klagomål på vårt arbete.

Projekt mot korruption

I flera av de länder vi arbetar driver vi också projekt som på olika sätt arbetar med ansvar och transparens. Till exempel arbetar vi i Zimbabwe för att stärka medborgares deltagande i lokalpolitiken och följa upp på hur offentliga medel används av lokala myndigheter.

Vi arbetar också lokalt, regionalt och globalt med påverkansarbete. Till Ett exempel genom är vårt omfattande arbete med att motverka skatteflykt.

Utsikt över berg

Rapportera felaktighet

Har du upptäckt något som verkar vara fel i vår verksamhet? Här finns information om hur du gör för att rapportera en incident. Vi på Diakonia är tacksamma för att du uppmärksammar oss på eventuella felaktigheter i vår verksamhet. Vår visselblåsarfunktion är alltid öppen. Även om formuläret är gjort på engelska går det bra att fylla i på svenska.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.