Diakonia - Människor som förändrar världen

Vanliga frågor och svar

På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar om Diakonia.

Tio frågor och svar om Diakonia


Vad är Diakonia?

Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för två svenska frikyrkor, Equmeniakyrkan och Alliansmissionen. Vi arbetar långsiktigt i partnerskap med cirka 400 organisationer, kyrkor och folkrörelser i ett 30-tal av världens fattigaste länder.

Vad betyder Diakonia?

Ordet ”diakonia” är har sitt ursprung i grekiskan och betyder omsorg eller tjänst. I kristen tradition används ordet "diakonia" för beskriva arbetet för en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser – skapelsens rikedom. Målet är att stå till tjänst för de som behöver vår hjälp, att förändra och att våga tro på att det går.

Hur använder Diakonia sina pengar?

Av Diakonias totala omsättning går drygt 90 procent direkt till insatser för att lyfta människor ur fattigdom samt förändra globala politiska och ekonomiska strukturer som skapar eller bibehåller fattigdom. Pengarna förmedlar Diakonia sedan till samarbetsorganisationer i cirka 30 olika länder.

Läs mer om Diakonias ekonomi i vår årsberättelse

Hur vet jag att pengarna kommer fram?

Alla insatser och projekt som Diakonia stödjer innehåller klart definierade mål, planering, kontroll, rapporter och utvärderingar. Dessutom granskar en extern revisor ekonomin och skickar sedan sin rapport till Diakonia. Diakonia har ett 90-konto, vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Hur mycket tjänar ni som jobbar på Diakonia?

vår sida om löner och arvoden hittar du information om löner för generalsekreterare och anställda. Våra styrelseledamöter har inga arvoden.

Kan jag bli volontär eller praktikant hos er?

Vi skickar inga volontärer eller praktikanter till våra samarbetsorganisationer. Vi fokuserar istället på att anställa lokal perosnal som känner till situationen i de 30-tal länder där vi arbetar. På sidan där vi publicerar lediga tjänster har vi dock samlat användbara länkar för dig som vill söka praktik- eller volontärarbete.

Kan jag ha ett fadderbarn via Diakonia?

Nej. Då våra samarbetsorgansationer aldrig har efterfrågat att Diakonia ska bedriva fadderverksamhet gör vi inte heller det. Istället kan du bli månadsgivare och stötta hela Diakonias verksamhet långsiktigt genom våra samarbetsorganisationer.

Kan jag bli medlem i Diakonia?

Nej, du kan inte bli medlem i Diakonia. Däremot kan du ge en gåva, bli månadsgivare, vara ombud eller aktivist och givetvis delta i Diakonias aktiviteter. Har du andra idéer på hur du kan göra skillnad för Diakonia kan du alltid kontakta oss via mail.

Kan jag skänka kläder eller saker via Diakonia?

Nej. Vi tycker att det är mottagarna som ska styra vad de behöver, utifrån sin situation och sina behov. Att lagra, packa och sortera kläder och begagnade saker kostar mycket pengar, ofta mer än vad det skulle kosta att köpa nya varor i de länder där vi arbetar.

Hjälper ni bara andra kristna?

Diakonias insatser riktas till utsatta människor oavsett deras tro, etnicitet, politiska tillhörighet, kön, sexualitet eller nationalitet. Alla ska kunna leva ett värdigt liv. Bland våra samarbetsorganisationer och i vår personal finns givetvis människor med olika religioner.

Är Diakonia en politisk organisation?

Diakonia tar aldrig partipolitisk ställning. Däremot arbetar vi för att förändra strukturer som skapar eller bibehåller fattigdom och förtryck, och vill sålunda påverka både politiker och beslutsfattare. Diakonia och våra samarbetsorganisationer arbetar med att informera och påverka beslutsfattare.

Läs mer om Diakonia i politiken

Hjälper ni människor i Sverige?

Vårt namn gör att man lätt kan förväxla Diakonia med församlingars diakonala arbete. Men Diakonia arbetar med internationellt utvecklingssamarbete och har inget hjälparbete i Sverige.