Diakonia - Människor som förändrar världen

Personuppgiftslagen (PUL)

För att du i framtiden ska kunna få information från Diakonia sparar vi de uppgifter som du själv lämnar, till exempel då du fyller i formulär här på webbplatsen.

2017-01-18

Gett en gåva?

Då du gör en betalning/ger en gåva till Diakonia sparar vi ditt namn och din adress, som du och även din bank skickar oss. Uppgifterna använder vi senare i vår informations- och insamlingsverksamhet, bland annat för att kunna berätta för dig hur arbetet går och hur din gåva använts.

Om du inte uppgett ditt personnummer till oss, kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister för våra utskick. Vi gör månatliga uppdateringar via SPAR.

Ibland ringer vi upp...

Om du gett en gåva till Diakonia kan du bli uppringd av Diakonia vid ett senare tillfälle. Syftet är att informera dig om hur din gåva använts samt berätta om vårt insamlingsarbete.

Du kan styra hur vi kontaktar dig

I vissa fall, där du till exempel ger en gåva, kan du själv kryssa i hur du vill bli kontaktad av Diakonia i fortsättningen: Via vanlig post, e-post eller SMS/MMS. I de fall då du gjort ett sådant val så använder sig Diakonia företrädesvis av det kontaktsätt som du valt.

Rättelse eller borttagande ur vårt register

Du har naturligtvis alltid rätt att begära rättelse eller borttagande av de personuppgifter vi har om dig. Du är också välkommen att kontakta vår givarservice med frågor om dina personuppgifter.

Inga uppgifter säljs vidare

Diakonia följer personuppgiftslagen (PUL). PUL innehåller bestämmelser som skyddar den personliga integriteten från att kränkas genom behandling av personuppgifter. Regelbundna rensningar sker i registren. Inga personuppgifter som du lämnar säljs vidare  till andra företag eller organisationer.

Sökt jobb?

Om du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med att du söker en utannonserad tjänst så använder vi dessa uppgifter endast under den aktuella rekryteringsprocessen. Inga personuppgifter sparas efter det att en rekrytering genomförts till en utannonserad tjänst.

Beställt nyhetsbrev?

Fyller du in dina personuppgifter för att prenumerera på ett nyhetsbrev eller för att skriva under ett upprop så använder vi dina uppgifter endast i det sammanhanget, om annat inte uppges.