Diakonia - Människor som förändrar världen

Löner och arvoden

Transparens är otroligt viktigt för oss på Diakonia.

Årsmöte och styrelse

Diakonias årsmöte är det högsta beslutande organet som väljer styrelse och utser generalsekreterare.

Diakonias styrelse fastställer lön för generalsekreterare, biträdande generalsekreterare och för avdelningschefer på Diakonias huvudkontor.

Diakonias generalsekreterare

Generalsekreteraren är tillsvidareanställd och omfattas av bransch- och löneavtalet för Ideella och idéburna organisationer. Inget avtal avseende avgångsvederlag har träffats med generalsekreteraren.

Diakonias generalsekreterare Lena Ingelstam har en månadslön på 72 000 kronor. 

Generalsekreteraren ansvarar för: 

Att organisationens aktiviteter utvecklas och genomförs enligt riktlinjer som beslutas av årsmöte och styrelse.

Att företräda Diakonia inför myndigheter, massmedia, allmänhet och Diakonias huvudmän

Lönesättning och arbetsvärdering inom Diakonia 

För anställda i Sverige och sverigeanställda i utlandstjänst sker en årlig lönerevision enligt avtal (mellan Arbetsgivaralliansen bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna organisationer, Unionen, Vision, Fastighets- och Akademikerförbunden). De centrala parterna kommer överens om hur stort löneutrymme som ska ligga till grund för den årliga lönerevisionen.

Diakonia använder sig av JämO:s Analys Lönelots som utgår från tre huvudområden som anges i jämställdhetslagen för att beskriva och bedöma krav i arbetet. Varje tjänst värderas utifrån sin befattningsbeskrivning och lönen sätts utifrån faktorer som Diakonia har rangordnat.