Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonias ekonomi 2014

Här har vi samlat några diagram som ger dig en snabb översikt av Diakonias ekonomi under 2014. Mer detaljerad information om Diakonias ekonomi finns i vår årsredovisning (pdf).

2015-06-22

Så fördelade sig kostnaderna

Verksamhetskostnaderna uppgick till 93 procent 2014.

Verksamhetskostnader per användningsområde:

Fördelningen av kostnader per användningsområde under 2014.

Verksamhetskostnader per region:

Om man ser till verksamhetskostnaderna per region så lades 41 procent av dessa på regionen Afrika under 2014.

Insamling 36,8 miljoner kronor

Individuella månadsgivare och Svenska Postkodlotteriet stod för de största posterna i Diakonias insamling under 2014. Totalt uppgick insamlingen till 36 832 TSEK, det vill säga drygt 36,8 miljoner kronor.

Externa bidrag 2014, 413 miljoner kronor

Externa bidrag uppgick till totalt 412 848 TSEK, det vill säga närmare 413 miljoner kronor. Svenska ambassader och Sida Civsam stod för Diakonias största externa bidrag 2014.