Diakonia - Människor som förändrar världen
I gruvdisktriktet Solvezi har lokalsamhällen drabbats hårt av gruvnäringens effekter. Följ med på studieresa och möt befolkningen och de aktörer som arbetar för hållbar utveckling.

Studieresa till Zambia i augusti

Diakonia anordnar en veckas studieresa för journalister till Zambia den 26/8 - 2/9. Resan ger fördjupad kunskap om företags påverkan på miljö, mänskliga rättigheter och lokala skatteintäkter, med fokus på gruvindustrin.

2018-04-18

Program i Solwezi (nordvästra Zambia):

Vi besöker lokalsamhällen i gruvdistriktet Solwezi i nordvästra Zambia som drabbats av gruvnäringens effekter. Där träffar vi befolkningen, traditionella ledare och myndighetspersoner, men även lokala organisationer som genom dialog mellan aktörerna arbetar för transparens, ansvarsutkrävande och en hållbar utveckling.

På programmet står också en guidad rundtur i en av gruvorna, möte med gruvbolagets CSR-ansvariga och möten med svenska företag på plats.

Program i Lusaka:

Vi möter organisationer från civilsamhället, nationella journalister, besöker Svenska ambassaden och gruvministeriet.